Urząd Miejski w Lęborku

„Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół”

Od 4 do 14 września br. w lęborskich szkołach prowadzona będzie rekrutacja uczniów w do projektu „Na piątkę z plusem - wzmacnianie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu w roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzone zostaną:

zajęcia dla uczniów szkół podstawowych:

 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, naukowo-techniczne, społeczne) z zastosowaniem programu edukacyjnego i platformy e-lerningowej;
 • z języka angielskiego wraz z platformą e-learningową;
 • pokazy naukowe;

zajęcia dla uczniów gimnazjów:

 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, naukowo-techniczne) z zastosowaniem programu edukacyjnego i platformy e-lerningowej;
 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (społeczne) z zastosowaniem programu ogólnorozwojowego z platformą e-learningową;
 • z języka angielskiego wraz z platformą e-learningową;
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Formularze zgłoszeniowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dostępne są  w sekretariatach i na stronach internetowych szkół oraz do pobrania poniżej. Więcej informacji można uzyskać w sekretariatach szkół. 


Projekt „Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół” jest realizowany w ramach działania 03.02. Edukacja Ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Celem projektu jest polepszenie jakości procesu kształcenia poprzez podwyższenie kompetencji uczniów oraz doskonalenie kwalifikacji nauczycieli. Wśród najważniejszych zadań wymienić należy: zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów biorących udział w projekcie, tj. kompetencje matematyczne, podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje językowe, kompetencje uczenia się oraz kompetencje społeczne. Ważnym elementem projektu jest również doskonalenie zawodowe nauczycieli umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do profesjonalnego wspierania uczniów.

W ramach projektu szkoły zostaną doposażone w sprzęt wzbogacający realizację zajęć, w tym między innymi: tablice interaktywne, projektory, ekrany, laptopy oraz gry edukacyjne.

Projekt będzie trwał do 31.07.2018 roku. Budżet projektu wynosi 1.920.840,00 złotych. Łącznie udział w realizacji wezmą 544 osoby w tym 464 uczniów oraz 80 nauczycieli.

Projektem objęte zostaną wszystkie lęborskie szkoły podstawowe i gimnazjalne:

 • Szkoła Podstawowa nr 3,
 • Szkoła Podstawowa nr 5,
 • Szkoła Podstawowa nr 8,
 • Gimnazjum nr 1,
 • Gimnazjum nr 2,
 • Zespół Szkół nr 3 (Szkoła Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 3).

W ramach projektu zostaną przeprowadzone:

a) zajęcia z dla uczniów szkół podstawowych:

 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, naukowo-techniczne, społeczne) z zastosowaniem programu edukacyjnego i platformy e-lerningowej
 • pokazy naukowe
 • zajęcia z języka angielskiego wraz z platformą e-lerningową

b) zajęcia z dla uczniów gimnazjów:

 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, naukowo-techniczne, społeczne) z zastosowaniem programu edukacyjnego i platformy e-lerningowej
 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (społeczne) z zastosowaniem programu ogólnorozwojowego z platformą e-lerningową
 • zajęcia z języka angielskiego wraz z platformą e-lerningową
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe

c) szkolenia doskonalące dla nauczycieli

 • Akademia trenera
 • Akademia coachingu
 • z zastosowania sprzętu TIK

Nowy projekt dla lęborskich szkół

Rekrutacja do projektu "Na piątkę z plusem"

Realizacja projektu

„Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół”

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF