Urząd Miejski w Lęborku

Swiss Contribution

Projekt „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie   ciepłowniczym miasta Lębork" dofinansowany ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

 
 

Realizowane działania:

 • 21.02.2013 r. - wszczęcie postępowania na kompleksową realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj "Budowy elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork"
 • 24.04.2013 r. - część jawna postępowania na kompleksową realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj
 • 29.11.2013 - podpisano umowę na kompleksową realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą zawartej umowy jest Konsorcjum firm: Polytechnik Luft - und Feuerungstechnik GmbH, A-2564 Weissenbach, Hainfelderstrasse 69 i Polytechnik Polska Sp. z o.o., 81-509 Gdynia, ul. Bytomska 14. Realizacja umowy potrwa do 30.06.2015 r. Koszt realizacji umowy - 32 010 315,00 zł netto plus VAT.
 • 03.06.2014 - konferencja inaugurująca realizację Projektu
 • 14-15.05.2015 - przegląd śródokresowy Projektu z udziałem przedstawicieli Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Polsce, przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
 • 01.12.2015 r. – przekazanie obiektu do eksploatacji
 • 02.06.2016 r. - oficjalne otwarcie elektrociepłowni z udziałem Marszałka Województwa Pomorskiego, Wojewody Pomorskiego, wójtów i burmistrzów sąsiednich miast i gmin, władz miasta Lęborka, CPPC. Ministerstwa Rozwoju, osób reprezentujących SPPW

Chronologia budowy:

 • 27.06.2014 - pozwolenie na budowę Elektrociepłowni
 • 31.07.2014 - przekazanie placu budowy
 • 01.08.2014 - rozpoczęcie prac budowlanych
 • 02.11.2014 - rozpoczęcie I etapu montażu technologii
 • 15.01.2015 - rozpoczęcie II etapu montażu technologii
 • 16.07.2015 - certyfikat BQC
 • 19.08.2016 - podłączenie energii elektrycznej
 • 03.09.2015 - rozpalenie ognia w palenisku
 • 04.11.2015 - certyfikat SIL2
 • 12.11.2015 - Certyfikat zgodności WE
 • 27.11.2015 - pozwolenie na użytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lęborku


Beneficjent projektu: Gmina Miasto Lębork

Darczyńca: Szwajcaria reprezentowana przez Sekretariat ds. Gospodarczych Konfederacji Szwajcarskiej (SECO)
 
Wartość Projektu: 11 638 194 CHF
 
Dofinansowanie: nie więcej niż 9.892.465 CHF
 
Przedmiotem Projektu jest budowa elektrociepłowni opalanej biomasą pracującej jako źródło podstawowe w systemie ciepłowniczym miasta Lębork i współpracującej z ciepłownią KR-1 Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku. Wdrożenie projektu spowoduje wykorzystanie mechanizmów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i wysoko sprawnej kogeneracji, z zastosowaniem zasobów odnawialnych paliw lokalnych.
 

Główne skutki wynikające z wdrożenia projektu, to:

 • zastąpienie węgla pozostałościami drzewnymi z gospodarki leśnej i przemysłu przetwórstwa drzewnego i/lub słomą w części uzasadnionej względami ekonomicznymi i możliwościami pozyskania tych pozostałości,
 • wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w oparciu o energię chemiczną zawartą w biomasie
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz gazów szkodliwych i pyłów
 • utrzymanie niskich cen i docelowe przeciwdziałanie tendencjom wzrostu cen ciepła dla odbiorców z miejskiej sieci ciepłowniczej."

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym dokumentującym efekty wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach Priorytetu I i II oraz zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu, w którym realizowane są projekty dofinansowane ze środków SPPW, poprzez przedstawienie obiektów oraz przedsięwzięć dofinansowanych w ramach SPPW na różnych etapach ich realizacji. Szczegóły konkursu, regulamin, druk zgłoszenia:  Konkurs fotograficzny "SWISS CONTRIBUTION, PROJECT YOUR FUTURE"


English version

Swiss Contribution
Swiss Contribution
Swiss Contribution
Swiss Contribution
Swiss Contribution
Swiss Contribution
Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF