Urząd Miejski w Lęborku

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”

Gmina Miasto Lębork zrealizowała przedsięwzięcie pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”, będące przedmiotem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „TermoPomorze”.

Koszt kwalifikowalny przedsięwzięcia wyniósł 794.738,00 zł brutto, dofinansowanie udzielane przez WFOŚiGW w Gdańsku wyniosło 635.700,00 zł brutto. Kwota dofinansowania stanowiła  80% kosztów kwalifikowalnych zadania w podziale na:

pożyczkę w wysokości 397.300,00 zł brutto,

dotację w wysokości 238.400,00 zł brutto.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmowało następujące usprawnienia:

  • wymiana stolarki okiennej,
  • wymiana stolarki drzwiowej,
  • roboty dekarskie,
  • docieplenie poddasza użytkowego,
  • docieplenie stropu poddasza nieużytkowego,
  • docieplenie ścian zewnętrznych budynku (elewacji).

Głównym celem wykonanych usprawnień termomodernizacyjnych było zmniejszenie strat ciepła przenikającego przez ściany, stropy i stropodachy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. W następstwie wykonanych prac termomodernizacyjnych osiągnięty został efekt ekologiczny w zakresie zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery konsekwencją którego jest uzyskanie zmniejszenia kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynku.

Inwestycja została zakończona 30.09.2015r.

http://www.wfosigw.gda.pl

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”
Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF