przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | Deutsch | English

Górne menu:



Boczne menu


Targowisko płodów rolnych „Mój Rynek” – między ul. Marcinkowskiego i Dąbrowskiego.

Plac targowy dla producentów płodów rolnych z zapleczem. Teren został utwardzony, powstała droga dojazdowa, miejsca postojowe, wiata targowa ze stołami oraz dwa budynki - z sanitariatami i pomieszczeniem gospodarczym. Teren posiada kanalizację deszczową, sanitarną, przyłącze wodociągowe i energetyczne oraz oświetlenie.

Koszt 609.319 zł. Dofinansowanie na poziomie 75%, tj. ok. 457 tys. zł kosztów kwalifikowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

Cookies i polityka prywatności | Kontakt