Urząd Miejski w Lęborku

Młyn i tzw. Dom Młynarza

Młyn i tzw. Dom Młynarza

W obrębie dawnego przedzamcza, z XIV-XV w. Spichlerz solny Na dawnym przedzamczu, z XVI w., obecnie siedziba zboru zielonoświątkowców.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF