przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | Deutsch | English

Górne menu:Boczne menu


Inwestycje zrealizowane w 2003r.

 I PÓŁROCZE 

Budowa ul. Głowackiego - I etap
Jezdnia w ciągu ulicy Cisowej
Modernizacja oczyszczalni ścieków - część zadania wykonana zgodnie z harmonogramem
Remont poddasza Muzeum w Lęborku - wymiana konstrukcji i pokrycia dachu, wymiana okien, likwidacja balkonu, ocieplenie stropu, wymiana posadzki.
Docieplenie ścian zewnętrznych Pływalni Miejskiej "Rafa"
Wewnętrzna instalacja grzewcza w budynku socjalnym na terenie Stadionu Miejskiego, wymiennikownia ciepła i podłączenie budynku do miejskiej sieci cieplnej
 

II PÓŁROCZE

Modernizacja oczyszczalni ścieków - realizacja etapów zgodnie z harmonogramem
Ustalenie zakresu prac remontowych na Pływalni Miejskiej "Rafa", I etap usunięcia przecieków z plaży wokół basenu
Budowa ul. Łowickiej
Budowa ul. Sandomierskiej
Budowa ul. Kujawskiej
Przebudowa linii energetycznych poza pas drogowy ul. Batalionów Chłopskich
Budowa I odcinka ul. Batalionów Chłopskich
Budowa oświetlenia ul. Poznańskiej (II odcinek)
Budowa oświetlenia zaplecza budynków nr 23-25 Plac Pokoju i nr 3 ul. Orzeszkowej
Wymiana lamp w pasażu przy ul. Staromiejskiej
Refundacja dla Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej za wykonanie odcinka linii oświetleniowej przy ul. Mieszka I (dł. ok. 100 m)
Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych ZKM
Remont elewacji Pływalni Miejskiej "Rafa"
Montaż zegara podświetlonego na wieży Kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Przyłączenie Przedszkola nr 5 i Przedszkola nr 10 do miejskiej sieci ciepłowniczej
Remont i adaptacja pomieszczeń dla Lęborskiego Centrum Informacji

Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

Cookies i polityka prywatności | Kontakt