Urząd Miejski w Lęborku

Kominikat

Utworzono: 27-09-2013

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

informuje

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul.Armii Krajowej 14, wykazów w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 14 miasta Lęborka w rejonie ulic Wincentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork-Wschód”, stanowiących działki:

*. nr 295/112, o pow. 1744 m; nr 295/113, o pow. 1770 m2; nr 295/114, o pow.1770 m2;

nr 295/115, o pow. 1770 m2; nr 295/116, o pow.1770 m; nr 295/117, o pow. 1770 m2;

nr 295/118, o pow. 1770 m2; nr 295/119, o pow. 1770 m2; nr 295/120, o pow. 1708 m2

przeznaczonych pod zabudowę o funkcji komercyjnej,

*. nr 295/87 o pow. 1131m2; nr 295/88 o pow. 1029 m2; nr 295/89 o pow. 1050 m2; nr 295/90 o pow. 1126 m2; nr 295/91 o pow. 1056 m2; nr 295/92 o pow.1232 m2; nr 295/93 o pow. 1219 m2; nr 295/94 o pow.1135m2; nr 295/95 o pow. 1188 m2; nr 295/96 o pow.1171 m2; nr 295/97 o pow.1094 m2; nr 295/98 o pow. 1431 m2; nr 295/99 o pow. 1006 m2; nr 295/100 o pow.1012 m2; nr 295/101 o pow.1081 m2; nr 295/102 o pow.1047 m2; nr 295/103 o pow. 928 m2; nr 295/104 o pow. 925 m2; nr 295/105 o pow.1201 m2; nr 295/106 o pow.1201 m2; nr 295/107 o pow. 924 m2 ; nr 295/108 o pow. 931 m2; nr 295/109 o pow.1073 m2; nr 295/110 o pow. 1105 m2; nr 295/111 o pow. 1094m2; nr 295/123 o pow. 974m2; nr 295/124 o pow. 1009m2; nr 295/125 o pow. 1009m2; nr 295/126 o pow. 1364m2; nr 295/127 o pow. 908m2; nr 295/128 o pow. 1002m2; nr 295/129 o pow. 1010m2; nr 295/130 o pow. 1019m2; nr 295/131 o pow. 1068m2; nr 295/133 o pow. 1096m2; nr 295/134 o pow. 1070m2; nr 295/135 o pow. 1077m2; nr 295/136 o pow. 1004m2; nr 295/137 o pow. 1036m2; nr 295/138 o pow. 1092m2; nr 295/139 o pow. 1133m2; nr 295/140 o pow. 1116m2; nr 295/142 o pow. 729m2; nr 295/143 o pow. 791m2; nr 295/144 o pow. 920m2; nr 295/145 o pow. 912m; nr 295/146 o pow. 928m2; nr 295/147 o pow. 975m2; nr 295/148 o pow. 1009m2; nr 295/149 o pow. 957m2; nr 295/150 o pow. 1009m2; nr 295/151 o pow. 988m2, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

*. nr 295/159 o pow. 2834m2; nr 295/160 o pow. 2439m; nr 295/161 o pow. 3151m2; nr 295/163 o pow. 2883m2; nr 295/164 o pow. 1881m2; nr 295/165 o pow. 2788m2, przeznaczonych pod zabudowę o funkcji mieszkaniowo-usługowej.

Wykazy zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej ( I piętro, naprzeciw pok.112), na okres 21 dni licząc od dnia następnego od ukazania się niniejszej informacji w prasie.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF