Wydziały, Kontakty

Urząd Miejski w Lęborku
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00

Numery telefonów:
centrala:  59 862 42 80
sekretariat:  59 862 22 67
fax:  59 862 24 27

Przyjmowanie interesantów przez Burmistrza Miasta:
czwartki: 13.00 - 15.30

Wszelkie pisma, podania, wnioski kierowane do poszczególnych wydziałów UM składać należy w kancelarii UM (okienko nr 1 w holu głównym UM). Kancelaria Ogólna UM – okienko nr 1 i 2 w holu Urzędu Miejskiego, tel.  59 8637 729,  59 8637 709.

Kasa zewnętrzna oddziału Banku Polska Kasa Opieki SA. w Lęborku czynna: poniedziałek - piątek 7.30 - 14.00 (wszystkie operacje na rzecz Urzędu Miejskiego wykonywane są bez opłat i prowizji)

Konto bankowe Urzędu Miejskiego w Lęborku:

 • Rachunek bankowy bieżący: Bank Pekao S.A. 93 1240 1268 1111 0010 8728 6787
 • Rachunek bankowy odpady komunalne: Bank Pekao S.A. 05 1240 1268 1111 0010 8729 0117
 • Rachunek bankowy opłaty, czynsze i dzierżawy: Bank Pekao S.A. 40 1240 1268 1111 0010 9156 7672

WŁADZE MIASTA

Jarosław Litwin - Burmistrz Miasta Lęborka
tel.  59 8622 267,  e-mail: burmistrz@um.lebork.pl

Krzysztof Król -  Zastępca Burmistrza Miasta Lęborka
tel.  59 8637 758,  e-mail: k.krol@um.lebork.pl

Marian Kurzydło - Sekretarz Miasta Lęborka
tel.  59 8637 754,  e-mail: marian.kurzydlo@um.lebork.pl

Kontakt - Urząd Miejski:
sekretariat:  59 86 22 267,  e-mail: sekretariat@um.lebork.pl
centrala telefoniczna:  59 86 24 280
e-mail:  info@um.lebork.pl

Wydziały, Referaty:

 • Wydział Finansowo - Budżetowy
  59 86 37 740, 59 86 37 739, 59 86 37 738,  skarbnik@um.lebork.pl
 • Biuro Rady Miejskiej
   59 86 37 727
 • Wydział Organizacyjny
   59 86 37 744,  organizacyjny@um.lebork.pl
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami
   59 86 37 730,  59 86 37 748,  59 86 37 770,  59 86 37 750,  59 86 37 775,  nieruchomości@um.lebork.pl
 • Wydział Współpracy i Rozwoju
   59 86 37 782,  59 86 37 786,  59 86 37 711,  59 86 37 761,  59 86 37 752  pik@um.lebork.pl
 • Wydział Architektury
   59 86 37 719,  architektura@um.lebork.pl
 • Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
   59 86 37 721,  59 86 37 780,  oswiata@um.lebork.pl sps@um.lebork.pl
 • Wydział Realizacji Inwestycji
   59 86 37 753,  59 86 37 783,  59 86 37 778,  59 86 37 779,  inwestycje@um.lebork.pl
 • Wydział Utrzymania Dróg i Terenów Komunalnych
   59 8637 836 @ utk@um.lebork.pl
 • Wydział Ochrony Środowiska
   59 86 37 706,  59 86 37 777,  ochrona@um.lebork.pl
 • Straż Miejska
   59 8622 911, alarmowy 986
 • Urząd Stanu Cywilnego
   59 8637 735,  59 8637 736,  usc@um.lebork.pl
 • Ewidencja Ludności
   59 8637 733,  59 8637 732
 • Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
   59 86 37 772,  roc@um.lebork.pl
 • Wydział Zasobów Komunalnych
 •  59 8637 842,  59 8637 824,  59 86 37 839, @ zk@um.lebork.pl