Składy komisji

Komisje Rady Miejskiej w Lęborku na Kadencję 2024-2029

KOMISJA REWIZYJNA
- Chmiel Konrad - Przewodniczący
- Hrycyk Łukasz - Wiceprzewodniczący
- Łaga Łucjan
- Pobłocka Nikola

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
- Miedzińska Magdalena - Przewodnicząca
- Łaga Łucjan - Wiceprzewodniczący
- Leciejewski Leszek
- Rudyk Zbigniew
- Sopyłło Tomasz

KOMISJA STRATEGII I ROZWOJU
- Biela Małgorzata - Przewodnicząca
- Wątroba Marek - Wiceprzewodniczący
- Bianga Patryk
- Hrycyk Łukasz
- Łaga Łucjan
- Siwka Krzysztof
- Sopyłło Tomasz
- Szczepańska Teresa
- Świątczak Krzysztof
- Świątek Łukasz

KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
- Bianga Patryk - Przewodniczący
- Bizewska Małgorzata - Wiceprzewodnicząca
- Szczepańska Teresa - Wiceprzewodnicząca 
- Biela Małgorzata
- Marcisz Elżbieta
- Pobłocka Bożena
- Pobłocka Nikola
- Świątczak Krzysztof
- Wątroba Marek

KOMISJA BUDŻETOWA
- Pobłocka Bożena - Przewodnicząca
- Świątek Łukasz - Wiceprzewodniczący
- Bizewska Małgorzata 
- Hrycyk Łukasz

KOMISJA GOSPODARKI MIEJSKIEJ
- Leciejewski Leszek - Przewodniczący
- Marcisz Elżbieta - Wiceprzewodnicząca
- Chmiel Konrad
- Łukian Halina
- Miedzińska Magdalena
- Rudyk Zbigniew
- Siwka Krzysztof
- Zimnowoda Radosław