Składy komisji

Komisje Rady Miejskiej w Lęborku na Kadencję 2018-2023

 

KOMISJA  BUDŻETOWA                                                            

1.   Halina Łukian – przewodnicząca                                             

2.   Zbigniew  Cybula                                                                            

3.  Jarosław  Litwin

4.   Bogdan  Oszmian

5.   Krzysztof  Siwka 

6.   Krzysztof  Świątczak

 

KOMISJA  GOSPODARKI  MIEJSKIEJ

1.  Małgorzata  Bresler -  przewodnicząca

2.   Małgorzata Biela

3.   Włodzimierz Klata

4.   Łucjan  Łaga

5.   Halina  Łukian

6.   Artur  Obolewski

7.   Bożena  Pobłocka

8.   Zbigniew  Rudyk

9.   Jarosław  Walaszkowski

 

KOMISJA  POLITYKI  SPOŁECZNEJ

1.   Marcin Grudziński  - przewodniczący

2.   Małgorzata Bresler

3.   Leszek Leciejewski

4.   Bogdan Libich

5.   Katarzyna Lipkowska

6.   Artur Obolewski

7.   Jarosław Walaszkowski

 

KOMISJA  REWIZYJNA

1.   Krzysztof  Świątczak - przewodniczący

2.   Łukasz Kuriata

2.   Łucjan Łaga

3.  Tomasz Sopyłło -  wiceprzewodniczący

 

KOMISJA  STRATEGII  I  ROZWOJU

1.   Małgorzata Biela - przewodnicząca

2.   Łukasz Kuriata

3.   Leszek Leciejewski

4.   Katarzyna Lipkowska

5.   Krzysztof Siwka

6.   Tomasz Sopyłło

7.   Radosław Zimnowoda

 

KOMISJA  Skarg, Wniosków i Petycji

1.   Bogdan Oszmian – przewodniczący

2.   Marcin Grudziński

3.   Włodzimierz Klata

4.   Bogdan Libich