Rada Miejska

Składy komisji

 Komisje Rady Miejskiej w Lęborku na Kadencję 2024-2029.


Prace komisji

Posiedzenia komisji


Biuro Przewodniczącego Rady Miejskiej

Przyjmowanie mieszkańców przez Przewodniczącego Rady Miejskiej