Młyn i tzw. Dom Młynarza

Młyn i tzw. Dom Młynarza 22632

W obrębie dawnego przedzamcza znajduje się młyn z XIV-XV w., tzw. Dom Młynarza z XIX w., spichlerz solny z XVI w. (obecnie siedziba zboru zielonoświątkowców).