Młyn i tzw. Dom Młynarza

Młyn i tzw. Dom Młynarza 22632

W obrębie dawnego przedzamcza, młyn z XIV-XV w., tzw. Dom Młynarza z XIX w.), spichlerz solny z XVI w.(obecnie siedziba zboru zielonoświątkowców).