Pomorski broker eksportowy

Wsparcie działalności ze środków UE dla małych i średnich przedsiębiorstw to główne zadanie projektu „Pomorski Broker eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”. Miasto Lębork 4 kwietnia 2019 roku podpisało list intencyjny w sprawie promocji tej probiznesowej inicjatywy z której korzystają już dwie nasze lokalne firmy. Podpisany dokument zakłada prowadzenie wspólnych działań informacyjnych i promocyjnych mających na celu rozwój wiedzy i świadomości małych i średnich przedsiębiorstw z Lęborka w zakresie możliwości wsparcia działalności eksportowej ze środków UE.

Działania w ramach unijnego programu Pomorski Broker Eksportowy dają możliwość prezentacji potencjału eksportowego przedsiębiorstw poprzez udział w targach i misjach gospodarczych. Broker stwarza także okazję do udziału w konferencjach i seminariach poświęconych rynkom zagranicznym oraz wspiera działania proeksportowe firm grantami i bezpłatnymi usługami świadczonymi przez brokerów. W ramach najnowszego konkursu grantowego pomorscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do 50% kosztów udziału w międzynarodowych targach, wystawach i misjach gospodarczych. Przez cały czas organizowane są w ramach projektu bezpłatne seminaria i kluby eksportera dające możliwość zdobycia wiedzy na temat eksportu i rynków zagranicznych w celu skutecznego zaplanowania działań. Okazję do zaprezentowania oferty stanowią zorganizowane wyjazdy na targi i misje gospodarcze dofinansowane w 85 % z budżetu UE. Z aktualnym kalendarzem wydarzeń można zapoznać się na stronie www.brokereksportowy.pl

Projekt to także bezpłatne badania potencjału eksportowego pomorskich MŚP realizowane przez Brokerów - specjalistów, których rolą jest zbadanie zasobów firmy i zaproponowanie rozwiązań służących rozwijaniu działalności eksportowej. Przedsiębiorcy zainteresowani działaniami realizowanymi w ramach projektu mogą skontaktować się z brokerem eksportowym. Dane do kontaktu znajdują się na stronie projektu.

Projekt realizuje Agencja Rozwoju Pomorza w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość”, Gdańskim Inkubatorem Starter oraz InvestGDA.

Pomorski broker eksportowy 29833