Urząd Miejski w Lęborku

PLANY MIEJSCOWE, STUDIUM

Granice i wizualizacje obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka dostępne w Systemie Informacji Przestrzennej na www.mlebork.e-mapa.net

MPZP 01 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka  na obszarze obejmującym część jednostki terytorialnej T.I zatwierdzoną Uchwałą Nr XIX/165/99 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 października 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 129  z dnia 6 grudnia 1999 roku, poz.1119).
Granice terenu stanowią:
- od wschodu - linia kolejowa do Łeby,
- od południa linia kolejowa Gdańsk - Szczecin,
- od zachodu - granica administracyjna miasta,
- od północy - ul. Komuny Paryskiej, ul. Pomorska, północna granica działek przy  ul. Topolowej, ul. Lubelska, południowa granica działek przy ul. Kujawskiej.  (Dokonano częściowej zmiany tego planu o której mowa w pkt. MPZP 09).

MPZP 02 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka  na obszarze obejmującym jednostkę terytorialną T.11 zatwierdzona Uchwałą Nr XXV-220/99 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 grudnia 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 45 z dnia 8 maja 2000 roku, poz.273).
Granice terenu stanowią:
- od wschodu - ul. I Armii Wojska Polskiego i zach. granica posesji przylegających do ul. Aleja Wolności,
- od południa i od zachodu - linia kolejowa z Lęborka do Łeby,
- od północy - rzeka Łeba.

MPZP 03 - Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym jednostkę terytorialną T.3. i część T.7 zatwierdzona Uchwałą Nr XXXII-316/2000 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 7 lipca 2000 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 88 z dnia 18 września 2000 roku, poz.573). 
(Dokonano częściowej zmiany tego planu o której mowa w pkt. MPZP 15).
Granice terenu stanowią:
- od wschodu - granica administracyjna miasta;
- od południa - południowa granica działek przy ul. Gdańskiej, kompleks zieleni Parku B. Chrobrego, ul. Parkowa, ul. Przyzamcze, ul. Wyczółkowskiego;
- od zachodu i północy - ul. Kossaka, północna granica posesji przy ul. Wita Stwosza, ul. Syrokomli, granica administracyjna miasta.

MPZP 04 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka  dla obszaru oznaczonego w tym planie jako T.6 i części T.1. wraz z odpowiednim fragmentem Strefy Ekologicznie Ważnej zatwierdzona Uchwałą Nr XLVIII-505/2001 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 sierpnia 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 79 z dnia 11 października 2001 roku, poz. 985).
Granice terenu stanowią:
- od południa - ul. Komuny Paryskiej, ul. Pomorska, północna granica działek przy ul. Topolowej, ul. Lubelska, południowa granica działek przy ul. Kujawskiej;
- od wschodu - linia kolejowa z Lęborka do Łeby,
- od północy i zachodu granice administracyjne miasta.

MPZP 05 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka dla obszaru oznaczonego w tym planie jako T.16 i części obszarów T.14 i TLO. zatwierdzona Uchwałą Nr LIV-575/2002  Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 lutego 2002r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 34 z dnia 3 czerwca 2002 roku, poz. 780).
Granice terenu stanowią:
- od północy - ul. Abrahama,
- od wschodu - granica administracyjna miasta, granica kompleksu leśnego i cmentarza, 
- od południa - granica administracyjna miasta,
- od zachodu - ul. Kaszubska i Krzywoustego, wraz z przylegającym terenem GPZ (Zakład Energetyczny).

MPZP 06 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym część jednostki terytorialnej T.I dla terenu elementarnego 01.04.ER w rejonie ulicy Spółdzielczej zatwierdzona Uchwałą Nr LXIII-628/2002 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 75 z dnia 12 listopada 2002 roku, poz. 1654).

MPZP 07 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym jednostki terytorialne T.8, T.II i część T.7 7 zatwierdzona Uchwałą Nr LXV-643/2002 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 września 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 5 z dnia 8 stycznia 2003 roku, poz.46).
Granice terenu stanowią:
- od południa - rz. Łeba,
- od zachodu - linia kolejowa Lębork-Łeba,
- od północy - ul. Kossaka,
- od wschodu - Al. Wolności.
(Dokonano częściowych zmian tego planu o których mowa w pkt. MPZP 10 oraz MPZP 11).

MPZP 08 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy zabudową przy ul. 9-go Maja a rzeką Okalicą w Lęborku zatwierdzony Uchwałą Nr XLVIII-453/2006 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 marca 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 61 z dnia 9 czerwca 2006 roku, poz. 1259).

MPZP 09 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Lubelskiej w Lęborku zatwierdzona Uchwałą Nr VII-62/2011 Rady Miejskiej  w Lęborku z dnia 19 maja 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 86 z dnia 19 lipca 2011 roku, poz. 1788).

MPZP 10 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Poznańskiej i Buczka w Lęborku zatwierdzona Uchwałą Nr VIII-79/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 czerwca 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 97 z dnia  9 sierpnia 2011 roku, poz. 1949).

MPZP 11 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Buczka i Kossaka w Lęborku zatwierdzona Uchwałą Nr XV-170/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2 luty 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 13 marca 2012 roku, poz. 1019). (Dokonano częściowej zmiany tego planu o której mowa w pkt. MPZP 14).

MPZP 12 - Uchwała Nr XXVI-444/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2013-05-17, w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX-311/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Lęborka (tekst jednolity Dz. U. Woj. Pomorskiego z dnia 17 lipca 2013r., poz. 2905).

Plan nieobowiązujący MPZP 13 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie osiedla ‘Sportowa’ pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego w Lęborku, zatwierdzona Uchwałą Nr IX-101/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16 września 2019r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 22 października 2019 roku, poz. 4625).

MPZP 14 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Buczka i Kossaka w Lęborku w zakresie  obejmującym oznaczone tam tereny elementarne 2.MN.11, KD.D.06, KD.D.07 i fragment terenu elementarnego 2.UG.12 zatwierdzona Uchwałą  Nr XVII-230/2016 z dnia 31 marca 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 10 maja 2016 roku, poz. 1745).

MPZP 15 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego w Lęborku zatwierdzona Uchwałą Nr XXXI-434/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia  20 października 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2017 roku, poz. 4125).

MPZP 16 - Uchwała XXXII-473/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2017-12-15, w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork - Wschód” w Lęborku (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 roku, poz. 458).

MPZP 17 - Uchwała XXXIII-519/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2018-03-23, w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr V-39/2007 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 marca 2007r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic Al. Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa  w mieście Lęborku (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2018 roku, poz. 1722).

MPZP 18 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic E. Plater i Traugutta  w Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 11.05.UG zatwierdzona Uchwałą Nr XXXVI-551/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2 lipca 2018r (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2018r, poz. 3397).

MPZP 19 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Lębork-Wschód" w Lęborku w zakresie obejmującym część terenu elementarnego oznaczonego 4.MC.14, stanowiącego wydzielenia wewnętrzne oznaczone 14/1.1 i 14/1.2.ZP oraz teren elementarny oznaczony 4.UO.01 zatwierdzona Uchwałą Nr VI-64/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 maja 2019r (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2019r., poz. 3141).

MPZP 20 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Harcerzy i Artylerzystów w Lęborku, zatwierdzona Uchwałą Nr IX-103/2019 Rady Miejskiejw Lęborku z dnia 16 września 2019r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego z dnia 9 października 2019r., poz. 4493)

MPZP 21 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Parku Chrobrego i terenów rekreacyjno-sportowych nad rz. Łebą i Okalicą w Lęborku, zatwierdzony Uchwałą Nr IX-102/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16 września 2019r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego z dnia 9 października 2019r., poz. 4492)

MPZP 22 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie osiedla ‘Sportowa’ pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego w Lęborku, zatwierdzona Uchwałą Nr IX-101/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16 września 2019r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 22 października 2019 roku, poz. 4625).

MPZP 23 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w kwartale ulic: Słupskiej, Jana Pawła II, Krzywoustego i linii kolejowej Gdynia-Słupsk w Lęborku zatwierdzony Uchwałą Nr XI-161/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 grudnia 2019r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2020r., poz. 714)

MPZP 24 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Majkowskiego, Kaszubskiej i linii kolejowej Lębork – Maszewo zatwierdzony Uchwałą Nr XII-179/2020 Rady Miejskiej                             w Lęborku z dnia 31 stycznia 2020r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 10 marca 2020r., poz. 1320).

STUDIUM
UCHWAŁA NR XXXIV-525/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2018-05-25 w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka"


LINKI DO MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ORAZ ‘STUDIUM’, DOSTĘPNYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ:

Plany oznaczone symbolami MPZP 01 – MPZP 07 nie są dostępne w wersji elektronicznej!

MPZP 08
Uchwała Nr XLVIII-453/2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy zabudową przy ul. 9-go Maja a rzeką Okalicą w Lęborku.

MPZP 09
Uchwała Nr VII-62/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 19.05.2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Lubelskiej w Lęborku.

MPZP 10
Uchwała Nr VIII-79/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29.06.2011 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Poznańskiej i Buczka w Lęborku.

MPZP 11
Uchwała Nr XV-170/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 02.02.2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Buczka i Kossaka w Lęborku.

MPZP 12
Uchwała Nr XXVI-444/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17.05.2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX-311/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Lęborka.

MPZP 13 - plan nieobowiązujący
UCHWAŁA NR IX-101/2019 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVIII-715/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 września 2014 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie osiedla ”Sportowa” pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego w Lęborku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 16 października 2014 roku, poz. 3477)

MPZP 14
Uchwała Nr XVII-230/2016 Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Buczka i Kossaka w Lęborku w zakresie obejmującym oznaczone tam tereny elementarne 2.MN.11, KD.D.06, KD.D.07 i fragment terenu 2.UG.12

MPZP 15
UCHWAŁA NR XXXI-434/2017 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 20 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego w Lęborku

MPZP 16
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork - Wschód” w Lęborku

MPZP 17
UCHWAŁA NR XXXIII-519/2018 Rady Miejskiej w Lęborkuz  dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr V-39/2007 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 marca 2007r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic Al. Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa w mieście Lęborku

MPZP 18
UCHWAŁA NR XXXVI-551/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic E. Plater i Traugutta w Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 11.05.UG

MPZP 19
UCHWAŁA NR VI-64/2019 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Lębork-Wschód" w Lęborku w zakresie obejmującym część terenu elementarnego oznaczonego 4.MC.14, stanowiącego wydzielenia wewnętrzne oznaczone 14/1.1 i 14/1.2.ZP oraz teren elementarny oznaczony 4.UO.01

MPZP 20
UCHWAŁA NR IX-103/2019 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Harcerzy i Artylerzystów w Lęborku

MPZP 21
UCHWAŁA NR IX-102/2019 
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Parku Chrobrego i terenów rekreacyjno – sportowych nad rz. Łebą i Okalicą w Lęborku

MPZP 22
UCHWAŁA NR IX-101/2019 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVIII-715/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 września 2014 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie osiedla ”Sportowa” pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego w Lęborku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 16 października 2014 roku, poz. 3477)

MPZP 23
UCHWAŁA NR XI-161/2019 
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w kwartale ulic: Słupskiej, Jana Pawła II, Krzywoustego i linii kolejowej Gdynia-Słupsk w Lęborku

MPZP 24
UCHWAŁA NR XII-179/2020 
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Majkowskiego, Kaszubskiej i linii kolejowej Lębork – Maszewo

‘STUDIUM’
https://www.lebork.pl/files/download/39/XXXIV-5252018_AR_studiumcompressed.pdf

PLANY MIEJSCOWE, STUDIUM

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF