PLANY MIEJSCOWE, STUDIUM


Pobierz mapkę w większej rozdzielności

Granice i wizualizacje obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka dostępne w Systemie Informacji Przestrzennej na www.mlebork.e-mapa.net

MPZP 01 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka  na obszarze obejmującym część jednostki terytorialnej T.I zatwierdzoną Uchwałą Nr XIX/165/99 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 października 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 129  z dnia 6 grudnia 1999 roku, poz.1119). 
Granice terenu stanowią:
- od wschodu - linia kolejowa do Łeby,
- od południa linia kolejowa Gdańsk - Szczecin,
- od zachodu - granica administracyjna miasta,
- od północy - ul. Komuny Paryskiej, ul. Pomorska, północna granica działek przy  ul. Topolowej, ul. Lubelska, południowa granica działek przy ul. Kujawskiej. (Dokonano częściowej zmiany tego planu, o której mowa w pkt.: MPZP 09, MPZP 20, MPZP 27)

MPZP 02 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka  na obszarze obejmującym jednostkę terytorialną T.11 zatwierdzona Uchwałą Nr XXV-220/99 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 grudnia 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 45 z dnia 8 maja 2000 roku, poz.273). (Dokonano częściowej zmiany tego planu, o której mowa w pkt.: MPZP 18, MPZP 26)
Granice terenu stanowią:
- od wschodu - ul. I Armii Wojska Polskiego i zach. granica posesji przylegających do ul. Aleja Wolności,
- od południa i od zachodu - linia kolejowa z Lęborka do Łeby,
- od północy - rzeka Łeba.

MPZP 03 - Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym jednostkę terytorialną T.3. i część T.7 zatwierdzona Uchwałą Nr XXXII-316/2000 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 7 lipca 2000 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 88 z dnia 18 września 2000 roku, poz.573). 
(Dokonano częściowej zmiany tego planu, o której mowa w pkt.: MPZP 15, MPZP 28)
Granice terenu stanowią:
- od wschodu - granica administracyjna miasta;
- od południa - południowa granica działek przy ul. Gdańskiej, kompleks zieleni Parku B. Chrobrego, ul. Parkowa, ul. Przyzamcze, ul. Wyczółkowskiego;
- od zachodu i północy - ul. Kossaka, północna granica posesji przy ul. Wita Stwosza, ul. Syrokomli, granica administracyjna miasta.

MPZP 04 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka  dla obszaru oznaczonego w tym planie jako T.6 i części T.1. wraz z odpowiednim fragmentem Strefy Ekologicznie Ważnej zatwierdzona Uchwałą Nr XLVIII-505/2001 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 sierpnia 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 79 z dnia 11 października 2001 roku, poz. 985). (Dokonano częściowych zmian tego planu, o których mowa w pkt.: MPZP 38, MPZP 39, MPZP 40 oraz MPZP 43);
Granice terenu stanowią:
- od południa - ul. Komuny Paryskiej, ul. Pomorska, północna granica działek przy ul. Topolowej, ul. Lubelska, południowa granica działek przy ul. Kujawskiej;
- od wschodu - linia kolejowa z Lęborka do Łeby,
- od północy i zachodu granice administracyjne miasta.

MPZP 05 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka dla obszaru oznaczonego w tym planie jako T.16 i części obszarów T.14 i TLO. zatwierdzona Uchwałą Nr LIV-575/2002  Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 lutego 2002r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 34 z dnia 3 czerwca 2002 roku, poz. 780). (Dokonano częściowej zmiany tego planu, o której mowa w pkt.: MPZP 24)
Granice terenu stanowią:
- od północy - ul. Abrahama,
- od wschodu - granica administracyjna miasta, granica kompleksu leśnego i cmentarza, 
- od południa - granica administracyjna miasta,
- od zachodu - ul. Kaszubska i Krzywoustego, wraz z przylegającym terenem GPZ (Zakład Energetyczny).

MPZP 06 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym część jednostki terytorialnej T.I dla terenu elementarnego 01.04.ER w rejonie ulicy Spółdzielczej zatwierdzona Uchwałą Nr LXIII-628/2002 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 75 z dnia 12 listopada 2002 roku, poz. 1654). (Dokonano częściowej zmiany tego planu, o której mowa w pkt.: MPZP 27)

MPZP 07 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym jednostki terytorialne T.8, T.II i część T.7 7 zatwierdzona Uchwałą Nr LXV-643/2002 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 września 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 5 z dnia 8 stycznia 2003 roku, poz.46).
Granice terenu stanowią:
- od południa - rz. Łeba,
- od zachodu - linia kolejowa Lębork-Łeba,
- od północy - ul. Kossaka,
- od wschodu - Al. Wolności.
(Dokonano częściowej zmiany tego planu, o której mowa w pkt.: MPZP 10, MPZP 11, MPZP 14, MPZP 29, MPZP 30, MPZP 31, MPZP 32, MPZP 33, MPZP 42)

MPZP 08 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy zabudową przy ul. 9-go Maja a rzeką Okalicą w Lęborku zatwierdzony Uchwałą Nr XLVIII-453/2006 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 marca 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 61 z dnia 9 czerwca 2006 roku, poz. 1259). (Dokonano częściowej zmiany tego planu, o której mowa w pkt.: MPZP 36)

MPZP 09 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Lubelskiej w Lęborku zatwierdzona Uchwałą Nr VII-62/2011 Rady Miejskiej  w Lęborku z dnia 19 maja 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 86 z dnia 19 lipca 2011 roku, poz. 1788).

MPZP 10 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Poznańskiej i Buczka w Lęborku zatwierdzona Uchwałą Nr VIII-79/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 czerwca 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 97 z dnia  9 sierpnia 2011 roku, poz. 1949).

MPZP 11 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Buczka i Kossaka w Lęborku zatwierdzona Uchwałą Nr XV-170/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2 luty 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 13 marca 2012 roku, poz. 1019). (Dokonano częściowej zmiany tego planu, o której mowa w pkt.: MPZP 14, MPZP 33, MPZP0 42)

MPZP 12 - Uchwała Nr XXVI-444/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2013-05-17, w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX-311/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Lęborka (tekst jednolity Dz. U. Woj. Pomorskiego z dnia 17 lipca 2013r., poz. 2905). (Dokonano częściowej zmiany tego planu, o której mowa w pkt.: MPZP 41)

Plan nieobowiązujący MPZP 13 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie osiedla ‘Sportowa’ pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego w Lęborku, zatwierdzona Uchwałą Nr IX-101/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16 września 2019r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 22 października 2019 roku, poz. 4625).

MPZP 14 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Buczka i Kossaka w Lęborku w zakresie  obejmującym oznaczone tam tereny elementarne 2.MN.11, KD.D.06, KD.D.07 i fragment terenu elementarnego 2.UG.12 zatwierdzona Uchwałą  Nr XVII-230/2016 z dnia 31 marca 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 10 maja 2016 roku, poz. 1745).

MPZP 15 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego w Lęborku zatwierdzona Uchwałą Nr XXXI-434/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia  20 października 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2017 roku, poz. 4125).

MPZP 16 - Uchwała XXXII-473/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2017-12-15, w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork - Wschód” w Lęborku (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 roku, poz. 458). (Dokonano częściowej zmiany tego planu, o której mowa w pkt.: MPZP 19)

MPZP 17 - Uchwała XXXIII-519/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2018-03-23, w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr V-39/2007 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 marca 2007r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic Al. Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa  w mieście Lęborku (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2018 roku, poz. 1722).

MPZP 18 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic E. Plater i Traugutta  w Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 11.05.UG zatwierdzona Uchwałą Nr XXXVI-551/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2 lipca 2018r (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2018r, poz. 3397).

MPZP 19 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Lębork-Wschód" w Lęborku w zakresie obejmującym część terenu elementarnego oznaczonego 4.MC.14, stanowiącego wydzielenia wewnętrzne oznaczone 14/1.1 i 14/1.2.ZP oraz teren elementarny oznaczony 4.UO.01 zatwierdzona Uchwałą Nr VI-64/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 maja 2019r (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2019r., poz. 3141).

MPZP 20 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Harcerzy i Artylerzystów w Lęborku, zatwierdzona Uchwałą Nr IX-103/2019 Rady Miejskiejw Lęborku z dnia 16 września 2019r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego z dnia 9 października 2019r., poz. 4493)

MPZP 21 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Parku Chrobrego i terenów rekreacyjno-sportowych nad rz. Łebą i Okalicą w Lęborku, zatwierdzony Uchwałą Nr IX-102/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16 września 2019r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego z dnia 9 października 2019r., poz. 4492)

MPZP 22 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie osiedla ‘Sportowa’ pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego w Lęborku, zatwierdzona Uchwałą Nr IX-101/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16 września 2019r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 22 października 2019 roku, poz. 4625). (Dokonano częściowej zmiany tego planu, o której mowa w pkt.: MPZP 24)

MPZP 23 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w kwartale ulic: Słupskiej, Jana Pawła II, Krzywoustego i linii kolejowej Gdynia-Słupsk w Lęborku zatwierdzony Uchwałą Nr XI-161/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 grudnia 2019r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2020r., poz. 714)

MPZP 24 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Majkowskiego, Kaszubskiej i linii kolejowej Lębork – Maszewo zatwierdzony Uchwałą Nr XII-179/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 stycznia 2020r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 10 marca 2020r., poz. 1320).

MPZP 25 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: P. Skargi i Staszica w Lęborku, zatwierdzony Uchwałą Nr XX-313/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 listopada 2020r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 05 stycznia 2021r., poz. 24).

MPZP 26 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy  Głowackiego w Lęborku, w zakresie obejmującym część terenu elementarnego 11.11.MW, stanowiącego wydzielenie wewnętrzne 1.1.ZP oraz teren elementarny 11.13.UG, zatwierdzona Uchwałą Nr XX-314/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 listopada 2020r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 05 stycznia 2021r., poz. 25).

MPZP 27 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Spółdzielczej w Lęborku, zatwierdzona Uchwałą Nr XXI-335/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 grudnia 2020r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2021r., poz. 238).

MPZP 28 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Polnej, Pułaskiego i Cegielnianej w Lęborku, zatwierdzona Uchwałą Nr XXV-398/2021 Rady Miejskiej w Lęborku  z dnia 29 kwietnia 2021r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 07 czerwca 2021r., poz. 2056).

MPZP 29 – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Poznańskiej, Nadmorskiej, Malczewskiego, Al. Wolności w Lęborku, zatwierdzona Uchwałą Nr XXVI-412/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 maja 2021r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 05 lipca 2021r., poz. 2491).

MPZP 30 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Poznańskiej i Kossaka w Lęborku, zatwierdzona Uchwałą Nr XXVI-411/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 maja 2021r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 06 lipca 2021r., poz. 2528).

MPZP 31 – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Stryjewskiego, Pl. Kopernika, Łokietka, Boh. Westerplatte w Lęborku, zatwierdzona Uchwałą Nr XXIX-456/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24 września 2021r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 27 października 2021r., poz. 3826).

MPZP 32 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Mostnika i rzeki Łeby w Lęborku, zatwierdzona Uchwałą Nr XXIX-455/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24 września 2021r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia  27 października 2021r., poz. 3825).

MPZP 33 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kossaka  i  Nadmorskiej  w  Lęborku,  zatwierdzona  Uchwałą  Nr  XXX-466/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 października 2021r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 26 listopada 2021r., poz. 4396).

MPZP 34 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Konopackiej, Łasaka i Olimpijczyków  w  Lęborku,  zatwierdzona  Uchwałą  Nr  XLI-581/2022 Rady Miejskiej
w Lęborku z dnia 16 września 2022r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 20 października 2022r., poz. 3784).

MPZP 35 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Komuny Paryskiej, rzeki Łeby i linii kolejowej Lębork - Łeba w Lęborku,  zatwierdzona Uchwałą Nr  XLIX-628/2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 stycznia 2023r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 22 lutego 2023r., poz. 942).

MPZP 36 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy zabudową przy ul. 8 Maja (dawna 9 Maja) a rzeką Okalicą w Lęborku,  zatwierdzona Uchwałą Nr L- 644/2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24 lutego 2023r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 21 marca 2023r., poz. 1402).

MPZP 37 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Myśliwskiej i Tatrzańskiej w Lęborku, zatwierdzona Uchwałą Nr LIV-698/2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 czerwca 2023r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 13 lipca 2023r., poz. 3379).

MPZP 38 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Pionierów i rzeki Łeby w Lęborku,  zatwierdzona Uchwałą Nr LVI- 712/2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 11 września 2023r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 09 października 2023r., poz. 4448);

MPZP 39 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w  rejonie  ulicy  Abrahama w Lęborku, zatwierdzona Uchwałą Nr LVI-713/2023  Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 11 września 2023r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 10 października 2023r., poz. 4470).

MPZP 40 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Matejki i Komuny Paryskiej w Lęborku,  zatwierdzona Uchwałą Nr LIX-750/2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24 listopada 2023r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2023r., poz. 5720).

MPZP 41 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w  rejonie  ulic:  Konopnickiej, Korczaka, Wyszyńskiego i Al. Wolności w Lęborku, zatwierdzona Uchwałą Nr LXI-788/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2024r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 27 lutego 2024r., poz. 1059).

MPZP 42 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w  rejonie  ulicy Nadmorskiej i linii kolejowej Lębork-Łeba w Lęborku, zatwierdzona Uchwałą Nr LXI-787/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2024r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 27 lutego 2024r., poz. 1033).

MPZP 43 – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Słonecznej i Błękitnej w Lęborku, zatwierdzona Uchwałą Nr LXII-798/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 marca 2024r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2024r., poz. 2078)

STUDIUM
UCHWAŁA NR XXXIV-525/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2018-05-25 w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka"


LINKI DO MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ORAZ ‘STUDIUM’, DOSTĘPNYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ:

Plany oznaczone symbolami MPZP 01 – MPZP 07 nie są dostępne w wersji elektronicznej!

MPZP 08
Uchwała Nr XLVIII-453/2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy zabudową przy ul. 9-go Maja a rzeką Okalicą w Lęborku.

MPZP 09
Uchwała Nr VII-62/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 19.05.2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Lubelskiej w Lęborku.

MPZP 10
Uchwała Nr VIII-79/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29.06.2011 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Poznańskiej i Buczka w Lęborku.

MPZP 11
Uchwała Nr XV-170/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 02.02.2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Buczka i Kossaka w Lęborku.

MPZP 12
Uchwała Nr XXVI-444/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17.05.2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX-311/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Lęborka.

MPZP 13 - plan nieobowiązujący
UCHWAŁA NR IX-101/2019 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVIII-715/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 września 2014 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie osiedla ”Sportowa” pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego w Lęborku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 16 października 2014 roku, poz. 3477)

MPZP 14
Uchwała Nr XVII-230/2016 Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Buczka i Kossaka w Lęborku w zakresie obejmującym oznaczone tam tereny elementarne 2.MN.11, KD.D.06, KD.D.07 i fragment terenu 2.UG.12

MPZP 15
UCHWAŁA NR XXXI-434/2017 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 20 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego w Lęborku

MPZP 16
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork - Wschód” w Lęborku

MPZP 17
UCHWAŁA NR XXXIII-519/2018 Rady Miejskiej w Lęborkuz  dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr V-39/2007 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 marca 2007r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic Al. Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa w mieście Lęborku

MPZP 18
UCHWAŁA NR XXXVI-551/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic E. Plater i Traugutta w Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 11.05.UG

MPZP 19
UCHWAŁA NR VI-64/2019 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Lębork-Wschód" w Lęborku w zakresie obejmującym część terenu elementarnego oznaczonego 4.MC.14, stanowiącego wydzielenia wewnętrzne oznaczone 14/1.1 i 14/1.2.ZP oraz teren elementarny oznaczony 4.UO.01

MPZP 20
UCHWAŁA NR IX-103/2019 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Harcerzy i Artylerzystów w Lęborku

MPZP 21
UCHWAŁA NR IX-102/2019 
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Parku Chrobrego i terenów rekreacyjno – sportowych nad rz. Łebą i Okalicą w Lęborku

MPZP 22
UCHWAŁA NR IX-101/2019 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVIII-715/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 września 2014 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie osiedla ”Sportowa” pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego w Lęborku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 16 października 2014 roku, poz. 3477)

MPZP 23
UCHWAŁA NR XI-161/2019 
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w kwartale ulic: Słupskiej, Jana Pawła II, Krzywoustego i linii kolejowej Gdynia-Słupsk w Lęborku

MPZP 24
UCHWAŁA NR XII-179/2020 
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Majkowskiego, Kaszubskiej i linii kolejowej Lębork – Maszewo

MPZP25 
UCHWAŁA NR XX-313/2020 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: P. Skargi i Staszica Lęborku

MPZP26
UCHWAŁA NR XX-314/2020 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Głowackiego Lęborku

MPZP27
UCHWAŁA NR XXI-335/2020 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy  Spółdzielczej w Lęborku

MPZP28
UCHWAŁA NR XXV-398/2021 
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Polnej, Pułaskiego i Cegielnianej w Lęborku

MPZP29
UCHWAŁA NR XXVI-412/2021 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Poznańskiej, Nadmorskiej, Malczewskiego, Al. Wolności w Lęborku

MPZP30
UCHWAŁA NR XXVI-411/2021 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Poznańskiej i Kossaka w Lęborku

MPZP31
UCHWAŁA NR XXIX-456/2021 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 24 września 2021 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Stryjewskiego, Pl. Kopernika, Łokietka, Boh. Westerplatte w Lęborku

MPZP32
UCHWAŁA NR XXIX-455/2021 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 24 września 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Mostnika i rz. Łeby w Lęborku

MPZP33
UCHWAŁA NR XXX-466/2021 
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 22 października 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kossaka i Nadmorskiej w Lęborku

MPZP34
UCHWAŁA NR XLI-581/2022 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 16 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Konopackiej, Łasaka i Olimpijczyków w Lęborku

MPZP35
UCHWAŁA NR XLIX-628/2023 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Komuny Paryskiej, rzeki Łeby i linii kolejowej Lębork - Łeba w Lęborku

MPZP36
UCHWAŁA NR L-644/2023 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy zabudową przy ul. 8 Maja (dawna 9 Maja) a rzeką Okalicą w Lęborku

MPZP37
UCHWAŁA NR LIV-698/2023 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Myśliwskiej i Tatrzańskiej w Lęborku

MPZP38
UCHWAŁA NR LVI-712/2023 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 11 września 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Pionierów i rzeki Łeby w Lęborku

MPZP39
UCHWAŁA NR LVI-713/2023 
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 11 września 2023 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Abrahama w Lęborku

MPZP40
UCHWAŁA NR LIX-750/2023 
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla obszaru w rejonie ulic: Matejki i Komuny Paryskiej w Lęborku

MPZP41
UCHWAŁA NR LXI-788/2024 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Lęborka, dla obszaru w rejonie ulic: Konopnickiej, Korczaka, Wyszyńskiego i Al. Wolności w Lęborku

MPZP42
UCHWAŁA NR LXI-787/2024 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Nadmorskiej i linii kolejowej Lębork – Łeba w Lęborku

MPZP43
UCHWAŁA NR LXII-798/2024 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Słonecznej i Błękitnej w Lęborku

‘STUDIUM’

https://www.lebork.pl/files/download/39/XXXIV-5252018_AR_studiumcompressed.pdf


Rola i znaczenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Osoby, które chcą wybudować własny obiekt budowlany (czy będzie to budynek mieszkalny wielorodzinny, jednorodzinny czy inny obiekt budowlany) powinny zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jeszcze przed podpisaniem umowy notarialnej. To ‘plan miejscowy’ bowiem będzie określał m.in. jaki obiekt można zbudować na danej działce, jakie budynek może mieć parametry lub też co może powstać w sąsiedztwie naszego domu.

Aktem prawnym regulującym tematykę zagospodarowania przestrzennego jest ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i stanowi w gminie podstawowy dokument planistyczny. Na jego podstawie ustalane jest rozmieszczenie inwestycji w gminie, funkcje poszczególnych terenów, warunki ich zabudowy i zagospodarowania a także szczegółowe wymagania dotyczące budowy nieruchomości (m.in.: linia zabudowy, wysokość zabudowy, kształt dachu, zasady obsługi komunikacyjnej). Co więcej ‘plan miejscowy‘ pokazuje jakie jest lub będzie przeznaczenie okolicznych terenów – jeśli nie chce się więc mieszkać np. w sąsiedztwie fabryki, obiektów przemysłowych lub sklepu wielkopowierzchniowego, należy sprawdzić czy gmina nie zaplanowała w sąsiedztwie właśnie takiej inwestycji.  Dane i informacje znajdujące się w tym dokumencie mają istotne znaczenie dla inwestorów, zarówno tych prywatnych jak i deweloperów.

Należy również wspomnieć o tym, że dla wielu terenów ‘plany zagospodarowania’ nie są jeszcze opracowane. W tym przypadku przed budową konieczne jest wydanie przez gminę decyzji o warunkach zabudowy.

Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (SUiKZP)

Podstawą organizowania przestrzeni miejskiej są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, oparte na zapisach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta nie jest aktem prawa miejscowego, stanowi jednak diagnozę polityki przestrzennej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem jej sytuacji społeczno-gospodarczej i strategią jej dalszego rozwoju. Co więcej wskazuje możliwe sposoby rozwoju poszczególnych terenów a także określa lokalne zasady ich zagospodarowania. Zatem w tym dokumencie planowania przestrzennego zawarte są m.in. przydatne informacje o możliwych ograniczeniach w zabudowie, jakie przewiduje gmina w związku z daną nieruchomością.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (‘plan miejscowy’)

STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA

 

akt prawa miejscowego

 

akt wewnętrzny gminy

 

ustalenia planu wiążą bezpośrednio mieszkańców gminy

 

 

ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

 

tworzony w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy

 

tworzone w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego

 

na podstawie ‘planu miejscowego’ uzyskuje się pozwolenie na budowę

 

-

 


w przypadku braku ‘planu miejscowego’ decyzję o pozwoleniu na budowę można uzyskać na podstawie wydawanych przez gminę decyzji o warunkach zabudowy                    

 

jest informacją o potencjalnym przeznaczeniu gruntów w przyszłości, jednak nie determinuje ono ostatecznie ich przeznaczenia