Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku

ul. Kard.S.Wyszyńskiego 3, https://mopslebork.pl/, tel./fax. 59 8622 711 mops [AT] mopslebork [DOT] pl, sekretariat [AT] mopslebork [DOT] pl

 • Informacja dla klientów Ośrodka, tel. 59 8634 758
 • Sekcja Świadczeń Rodzinnych, tel. 59 8634 957
 • Sekcja Świadczeń Wychowawczych (500+,”Dobry Start” 300+), tel. 59 8634 757
 • Fundusz Alimentacyjny, tel. 59 8634 760
 • Stypendia Szkolne, tel.59 8634 761
 • Sekcja Dodatków Mieszkaniowych, tel.59 8634 962
 • Koordynator Pracy Socjalnej, tel. 59 8634 951
 • Kasa, tel. 59 8634 967
 • Asystenci Rodziny, tel. 59 8634 759

W ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku działają:

 • Dzienny Dom Pomocy, Lębork ul. Łokietka 13, tel. 59 8634 755
 • Schronisko dla osób bezdomnych, Lębork, ul. Łokietka 13, tel. 59 8634 755
 • Noclegownia - Lębork ul. Łokietka 13, tel. 59 8634 755
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel. 59 8634 753
 • Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tel. 59 8634 964

Środowiskowy Dom Samopomocy - „Lwiątko"

 • Lębork ul. Kossaka 84, tel.: 59 8625-160.

Domy Pomocy Społecznej

 • Dom Pomocy Społecznej Nr 1, ul. Stryjewskiego 23, tel.59 862 42 00
 • Dom Pomocy Społecznej Nr 2, ul. I Armii Wojska Polskiego, tel.59 862 28 23

Domy dziecka

 • Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 "Dom w Ogrodzie", ul. Okrzei 15; tel.59 862 24 47;