Przetargi

Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych oraz sprzedaży udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.


Przetarg - 04.08.2021 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 21,89 m2 przy ul. E. Plater 6 wraz ze sprzedażą 66/1000 udziału w nieruchomości - stanowiącej działkę nr 119/10 obręb 7 o powierzchni 236 m2, KW SL1L/00027456/9.


Wynik przetargu

Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 15.06.2021 r w Urzędzie Miejskim w Lęborku w sprawie sprzedaży nieruchomości


Przetarg - 04.08.2021 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6a o powierzchni 49,22 m2 przy ul. Okrzei 5 wraz ze sprzedażą 87/1000 udziału w nieruchomości - stanowiącej działkę nr 139/3 obręb 7 o powierzchni 240 m2, KW SL1L/00025504/7.


Wykaz

Informacja o o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie: -sprzedaży niezabudowanej działki nr 71/1 oraz działki nr 81/11 o łącznej powierzchni 3584 m2, położonej w obrębie 2 miasta Lęborka, w rejonie ulicy Głowackiego, oraz oddania w trybie bezprzetargowym w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej działkę nr 81/5, obręb 10 miasta Lęborka o powierzchni 1283 m2 w rejonie ulicy Kaszubskiej na cele związane z prowadzeniem Rodzinnego Ogrodu Działkowego.


Wykaz

Wykaz w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Lębork.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie 2 miasta Lęborka w rejonie ulicy Głowackiego, stanowiącej działki nr 71/1 (KW SL1L/00011569/9), oraz działka nr 81/11 (KW SL1L/00014864/8 o łącznej powierzchni 3584 m2.


Wynik przetargu

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 01.06.2021r. w Urzędzie Miejskim w Lęborku. - sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. 81,21 m2, usytuowanego w budynku wielolokalowym przy ul. Wojska Polskiego 3 wraz ze sprzedażą 138/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 370/1 obręb 7, o powierzchni 200 m2, KW SL1L/00015912/7.


Wynik przetargu

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 01.06.2021r. w Urzędzie Miejskim w Lęborku. - sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 33,05 m2, usytuowanego w budynku wielolokalowym przy ul. Stryjewskiego 60 wraz ze sprzedażą 82/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 303/1 obręb 3, o powierzchni 260 m2, KW SL1L/00045456/1


Wynik przetargu

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 01.06.2021r. w Urzędzie Miejskim w Lęborku.- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6a o pow. 49,22 m2, usytuowanego w budynku wielolokalowym przy ul. Okrzei 5 wraz ze sprzedażą 87/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 139/3 obręb 7, o powierzchni 240 m2, KW SL1L/00025504/7.


Wynik przetargu

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 01.06.2021r. w Urzędzie Miejskim - sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o pow.41,04 m2, usytuowanego w budynku wielolokalowym przy ul. Boh. Westerplatte 22a wraz ze sprzedażą 142/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 293/2 obręb 3, o powierzchni 219 m2, KW SL1L/00024349/w Lęborku.


Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23.09.2020 r w Urzędzie Miejskim w Lęborku w sprawie niezabudowanej, stanowiącej działki nr 194/19 i nr 240/127, o łącznej powierzchni 692 m2, położonej w obrębie 11 miasta Lęborka przy ul. Kusocińskiego, uregulowana w KW SL1L00014977/3.


Informacja o wyniku przetargu

Informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23.09.2020 r w Urzędzie Miejskim w Lęborku w sprawie niezabudowanej, stanowiącej działki nr 194/21 i nr 240/129, o łącznej powierzchni 688 m 2, położonej w obrębie 11 miasta Lęborka przy ul. Kusocińskiego, uregulowana w KW SL1L00014977/3.


Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23.09.2020 r w Urzędzie Miejskim w Lęborku w sprawie niezabudowanej, stanowiącej działki nr 194/20 i nr 240/128, o łącznej powierzchni 688 m 2, położonej w obrębie 11 miasta Lęborka przy ul. Kusocińskiego, uregulowana w KW SL1L00014977/3.


Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23.09.2020 r w Urzędzie Miejskim w Lęborku w sprawie niezabudowanej, stanowiącej działki nr 194/22 i nr 240/130, o łącznej powierzchni 689 m 2, położonej w obrębie 11 miasta Lęborka przy ul. Kusocińskiego, uregulowana w KW SL1L00014977/3.