Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi

Przetargi - 23.07.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 24,70 m2 przy ul. Dygasińskiego 4 wraz ze sprzedażą 40/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 197/2, obręb 7 o powierzchni 306 m2, KW SL1L/00012300/3


Przetargi - 23.07.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 2 o powierzchni 101,03 m2 przy Aleja Wolności 67; - nr 4 o powierzchni 53,49 m2 przy ul. Staromiejskiej 38; w Lęborku.


Przetargi - 23.07.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 41,71 m2 przy ul. Stryjewskiego 58 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 6,11 m2 oraz ze sprzedażą 78/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 301/1, obręb 3 o powierzchni 305 m2, KW SL1L/00045367/0.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych oraz udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.


Przetargi - 06.08.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku) - strefa ekonomiczna

I przetarg ustny nieograniczony organizowany przez Burmistrza Miasta Lęborka mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość na terenie Podstrefy "Lębork" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.


Przetargi - 09.07.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lęborka w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, uregulowanych w księgach wieczystych SL1L/00014921/6 ( działki nr 153/9; 153/10; 153/12 i 152/3; 153/13), SL1L/00007792/0 (działki nr 154/10; 154/11).


Przetargi - 04.07.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lęborka w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00005275/6.


Wykaz

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie sprzedaży siedmiu lokali mieszkalnych.


Przetargi - 27.06.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 9 o powierzchni 22,74 m2 przy ul. Stryjewskiego 59; - nr 11 o powierzchni 22,21 m2 przy ul. Stryjewskiego 59; - nr 6 o powierzchni 40,79 m2 przy ul. Stryjewskiego 58; w Lęborku.


Przetargi - 26.06.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 7a o powierzchni 30,89 m2 przy ul. Chopina 9; - nr 12 o powierzchni 21,38 m2 przy ul. Stryjewskiego 59; - nr 14 o powierzchni 28,84 m2 przy ul. Stryjewskiego 59; w Lęborku.


Przetargi - 25.06.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 1a o powierzchni 36,91 m2 przy ul. Gdańskiej 99; - nr 2 o powierzchni 87,24 m2 przy ul. Gdańskiej 102; - nr 2 o powierzchni 35,07 m2 przy ul. Stryjewskiego 58; w Lęborku.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych oraz sprzedaży udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.


Przetargi - 29.05.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 53,49 m2 przy ul. Staromiejskiej 38 wraz ze sprzedażą 205/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 50/2, obręb 8 o powierzchni 153 m2, KW SL1L/00015851/1.


Przetargi - 30.05.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 7 o powierzchni 24,70 m2 przy ul. Dygasińskiego 4; - nr 9 o powierzchni 42,98 m2 przy ul. Mieszka I 14b, w Lęborku.


Przetargi - 29.05.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 2 o powierzchni 101,03 m2 przy Aleja Wolności 67; - nr 7 o powierzchni 43,01 m2 przy ul. Orlińskiego 4 w Lęborku.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości z zachowaniem procedury przetargowej i zasad wynikających z art. 37 ust. 1 i art. 39 wyżej powołanej ustawy. Nieruchomości niezabudowane położone są w obrębie 4 miasta Lęborka w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00014921/6.


Ważne
Instrukcja głosowania elektronicznego - Budżet Obywatelski 2020
07-06-2019
W dniach od 10 do 24 czerwca 2019 roku można oddać głosy na projekty do Budżetu...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF