Przetargi

Wykaz

Wykaz w sprawie wydzierżawienia gruntu.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.


Przetarg 17.07.2024 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Burmistrz miasta Lęborka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony.


Wykaz

Burmistrz Miasta Lęborka podaje do publicznej wiadomości wykaz w sprawie zbycia w drodze darowizny nieruchomości, stanowiącej działkę nr 115/6, o powierzchni 643 m ², obręb 2 miasta Lęborka, położonej przy ul. Czołgistów 5.


Przetarg 29.07.2024 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 4/6 o powierzchni 3.5905 ha, położonej w obrębie 10 miasta Lęborka przy ul. Abrahama.


Wynik przetargu

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego, który został przeprowadzony w dniu 13.05.2024 r.


Wykaz

Burmistrz Miasta Lęborka informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku wykazu w sprawie najmu nieruchomości.


Przetarg 25.07.2024 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 60/3, położonej w obrębie 2 miasta Lęborka przy ulicy Komuny Paryskiej.


Wynik przetargu

Burmistrz Miasta Lęborka podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przeprowadzonego w dniu 09.05.2024 r. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 2 nieruchomości niezabudowanych.


Wykaz

Wykaz w sprawie nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.


Wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.


Wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.


Wynik przetargu

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego, który został przeprowadzony w dniu 29.04.2024 r.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 924 m2, stanowiącej działkę nr 48/13, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka w rejonie ul. Nadmorskiej.


Wykaz

Burmistrz Miasta Lęborka podaje się do publicznej wiadomości wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie 7 miasta Lęborka przy ul. Węgrzynowicza stanowiącej działkę nr 247/10 obr. 7.


Przetarg 10.07.2024 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 2 miasta Lęborka przy ulicy Komuny Paryskiej.