Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi

Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości z zachowaniem procedury przetargowej i zasad wynikających z art. 37 ust. 1 i art. 39 wyżej powołanej ustawy. Nieruchomości niezabudowane położone są w obrębie 4 miasta Lęborka w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00014921/6.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych oraz sprzedaży udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.


Przetargi - 14.05.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lęborka w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00007792/0.


Przetargi - 09.05.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 9 o powierzchni 22,74 m2 przy ul. Stryjewskiego 59; - nr 11 o powierzchni 22,21 m2 przy ul. Stryjewskiego 59.


Przetargi - 09.05.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 16 o powierzchni 45,45 m2 przy ul. Sienkiewicza 16; - nr 6 o powierzchni 40,79 m2 przy ul. Stryjewskiego 58.


Wykaz

Wykaz w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych: - nieruchomość oznaczoną jako działka nr 320/4 o obszarze 41m2 położoną w obrębie 7 w rejonie ulic Sienkiewicza i Dworcowej, na nieruchomość oznaczoną jako działka nr 319/1 o obszarze 68 m2 położoną w obrębie 7 przy ul. Dworcowej, w Lęborku.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu handlowo - usługowego nr 1 A, o innym niż mieszkalne przeznaczeniu, położonego przy ul. Handlowej 1 na terenie Centrum Handlowego w Lęborku.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku wielolokalowym wraz ze sprzedażą udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy. /ul. Czołgistów 22/


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 14 miasta Lęborka w rejonie ulic: Wileńskiej, Granicznej, Korzennej i drogi krajowej nr 6 wchodzących w skład obszaru osiedla "Lębork - Wschód", uregulowanych w księdze wieczystej SL1L/00014914/4.


Przetargi - 16.04.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lęborka w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00005275/6.


Wykaz

Wykaz w sprawie darowizny nieruchomości zabudowanej na rzecz samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Lęborku, położonej w obrębie 7, przy ul. Al. Wolności 73, stanowiącej działkę nr 280/2 o powierzchni 2011 m2 uregulowane w księdze wieczystej nr SL1L/00014803/3.


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Lęborka informuje o wyłożeniu do wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia komunalnego stanowiącego niżej wymienione nieruchomości.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie. /ul. Stryjewskiego 59, Stryjewskiego 58, ul. Gdańska 102.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku wielolokalowym wraz ze sprzedażą udziału w gruncie. /ul. Gdańska 99.


Przetargi - 10.04.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2A o powierzchni 12,50 m2 przy Aleja Wolności 69 wraz ze sprzedażą 123/10000 udziału w nieruchomości - działce nr 284/2, obręb 7 o powierzchni 399 m2, KW SL1L/00009688/2.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku wielolokalowym wraz ze sprzedażą udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy. / ul. Mieszka I 13B/1.


Ważne
Życzenia Wielkanocne dla mieszkańców
15-04-2019
   

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF