Przetargi

Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych oraz sprzedaży udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. /ul. Stryjewskiego 7; ul. Mieszka I 23; ul. Kościuszki 8; ul. Mostnika 18; ul. Syrokomli 1; ul. Słowackiego 20; ul. Stryjewskiego 32; ul. Żeromskiego 1; ul. Zwycięstwa 5; ul. Skłodowskiej 29; ul. Mściwoja II 8; ul. Grudziądzka 7; ul. Dygasińskiego 1; ul. Chopina 5; ul. Chopina 9; ul. Chopina 12; ul. Staszica 51; ul. Wojska Polskiego 3.


Wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia w Lęborku. / http://bip.um.lebork.pl/unzip/17585.dhtml /


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku wielolokalowym wraz ze sprzedażą udziału w gruncie. /ul. Skarżyńskiego 3a/2 /


Przetarg - 03.11.2020 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym nr 1 o powierzchni 67,00 m2 przy ul. Mostnika 17 wraz ze sprzedażą 62/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 219/1, obręb 3 o powierzchni 245 m2.


Przetarg - 03.11.2020 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o powierzchni 35,34 m2 przy ul. Łokietka 14 wraz pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o pow. 3,22 m2 oraz ze sprzedażą 155/10000 udziału w nieruchomości - stanowiącej działki nr 314/4, 315/2, 316/2, obręb 3 o łącznej powierzchni 1542 m2, KW SL1L/00035968/0.


Przetarg - 03.11.2020 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 24,61 m2 przy ul. Kossaka 3 wraz ze sprzedażą 60/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 60/1, obręb 4 o powierzchni 239 m2, KW SL1L/00043613/6.


Przetarg - 28.10.2020 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości: - zbudowanej budynkiem garażowym położonej w obrębie 9 miasta Lęborka, stanowiącej działkę nr 56/52 o powierzchni 21m2 przy ul. 8 Maja; - zbudowanej budynkiem garażowym położonej w obrębie 7 miasta Lęborka stanowiącej działkę 189/9 o powierzchni 18m2 przy ul. J. Wybickiego.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 422/14 o powierzchni 97 m2, położona w obrębie 3 miasta Lęborka, przy ul. Gdańskiej.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych oraz sprzedaży udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. /ul. Stryjewskiego 3 i Kossaka 99, ul. Mieszka I 12a, ul. Mieszka I 21, ul. Stryjewskiego 64, ul. Mostnika 17, ul. Syrokomli 1, ul. Słowackiego 13, ul. Krzywoustego 27a, Krzywoustego 29, Węgrzynowicza 10, Dygasińskiego 4, RTM. W. Pileckiego 10/


Przetarg - 13.10.2020 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 1 o powierzchni 58,41 m2 przy ul. Słowackiego 20B; - nr 2 o powierzchni 56,57 m2 przy ul. Kossaka 27; - nr 4b o powierzchni 36,69 m2 przy ul. Kossaka 27; w Lęborku.


Przetarg - 13.10.2020 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 26 o powierzchni 50,40 m2 przy ul. Stamma 1 wraz ze sprzedażą 28/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 188/18, obręb 11 o powierzchni 1417 m2, KW SL1L/00032710/6.


Przetarg - 06.10.2020 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 44,53 m2 (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC) przy ul. Stryjewskiego 50a.


Przetarg - 30.09.2020 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu handlowo - usługowego nr 1 A, przy ul. Handlowej 1 o innym niż mieszkalne przeznaczeniu położonego na terenie Centrum Handlowego w Lęborku.


Przetarg - 22.09.2020 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 29,96 m2 przy ul. Sienkiewicza 23 wraz ze sprzedażą 77/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 315/2, obręb 7 o powierzchni 212 m2, KW SL1L/00030374/4.


Przetargi - 23.09.2020 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 11 miasta Lęborka przy ul. Kusocińskiego, uregulowanych w księgach wieczystych: SL1L/00014977/3.


Przetargi - 15.09.2020 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym nr 1 o powierzchni 67,00 m2 przy ul. Mostnika 17 wraz ze sprzedażą 62/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 219/1, obręb 3 o powierzchni 245 m2, KW SL1L/00024914/7.