Przetargi

Wykaz

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego wykazów w sprawie sprzedaży nieruchomości.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.


Wykaz

Wykaz w sprawie wniesienia do Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Lęborku aportu w postaci nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Lęborka, przy ul. Stryjewskiego, stanowiącej działkę nr 274, o powierzchni 638 m2 na pokrycie obejmowanych przez Gminę Miasto Lębork udziałów, uregulowane w KW SL1L/00005312/8.


Wykaz

Wykaz w sprawie wniesienia do Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Lęborku aportu w postaci nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 11 miasta Lęborka, przy ul. Mieszka I, stanowiącej działkę nr 142/11, o powierzchni 1266 m2 na pokrycie obejmowanych przez Gminę Miasto Lębork udziałów, uregulowane w KW SL1L/00004984/2.


Wykaz

Wykaz w sprawie wniesienia do Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Lęborku aportu w postaci nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 11 miasta Lęborka, przy ul. Mieszka I, stanowiącej działkę nr 142/12, o powierzchni 1695 m2 na pokrycie obejmowanych przez Gminę Miasto Lębork udziałów, uregulowane w KW SL1L/00004984/2.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym z zachowaniem procedury przetargowej.


Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie zamieszczenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajęcia i użyczenia z zasobów Gminy Miasto Lębork.


Przetarg - 27.04.2021 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działki nr 166/1, nr 166/2, nr 167/3, nr 167/4 i nr 168/4 o łącznej powierzchni 2234m2 położonej w obrębie 11 miasta Lęborka w rejonie ulic Roszarnicza i Sportowa uregulowana w księdze wieczystej: SL1L/00014977/3.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.


Przetarg - 13.04.2021 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone 1. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 33,05 m2 przy ul. Stryjewskiego 60 ze sprzedażą 82/1000 udziału w nieruchomości ? stanowiącej działkę nr 303/1 obręb 3 o powierzchni 260 m2, KW SL1L/00045456/1. 2.Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni 81,21 m2 przy ul. Wojska Polskiego 3 wraz ze sprzedażą 138/1000 udziału w nieruchomości ? stanowiącej działkę nr 370/1 obręb 7 o powierzchni 200 m2, KW SL1L/00015912/7. 3.Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 35,47 m2 oraz ze sprzedażą 2176/10000 udziału w nieruchomości ? stanowiącej działkę nr 388/9 obręb 7 o powierzchni 198 m2, KW SL1L/00037395/6. 4. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6a o powierzchni 49,22 m2 przy ul. Okrzei 5 wraz ze sprzedażą 87/1000 udziału w nieruchomości ? stanowiącej działkę nr 139/3 obręb 7 o powierzchni 240 m2,KW SL1L/00025504/7.


Przetarg - 22.04.2021 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 77/13 o powierzchni 1011 m2, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka, przy ul. Kossaka, uregulowanej w księdze wieczystej SL1L/00014918/2.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.


Przetarg - 08.04.2021 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1a o powierzchni 36,08 m2 przy ul. Kossaka 3 wraz ze sprzedażą 88/1000 udziału w nieruchomości- działce nr 60/1, obręb 4 o powierzchni 239 m2, KW SL1L/00043613/6.


Wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia w Lęborku.


Wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia w Lęborku.