Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi

Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Lęborku, stanowiącej własność Gminy Miasto Lębork - nieruchomość stanowiąca działkę nr 771/18, obręb 7 o powierzchni 115 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1L/00014766/1.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży pawilonu handlowo - usługowego, lokalu nr 2 o innym niż mieszkaniowym przeznaczeniu, usytuowanego w budynku przy ul. Węgrzynowicza 6 c w Lęborku.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 1 miasta Lęborka, w rejonie ulic Małopolskiej i Topolowej, uregulowane w księdze wieczystej nr SL1L/00016040/0.


Przetargi - 24.09.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu handlowo - usługowego nr 1 A, przy ul. Handlowej 1 o powierzchni użytkowej 39 m2 oraz udziałem wynoszącym 59/1000 części w nieruchomości wspólnej - stanowiącej działkę nr 771/4, o powierzchni 912 m2, obręb 7 miasta Lęborka, uregulowaną w księdze wieczystej nr SL1L/00042082/7.


Informacja

Informacja o unieważnieniu I przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Lęborka i przeprowadzonego w dniu 06.08.2019 r. na sprzedaż nieruchomości na terenie Podstrefy "Lębork" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Treść do pobrania w załączniku poniżej.


Przetargi - 11.09.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego: - nr 7 o powierzchni 41,71 m2 przy ul. Stryjewskiego 58 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 6,11 m2 oraz ze sprzedażą 78/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 301/1, obręb 3 o powierzchni 305 m2, KW SL1L/00045367/0.


Przetargi - 11.09.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego: - nr 2 o powierzchni 36,71 m2 przy ul. Staromiejskiej 30 wraz ze sprzedażą 69/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 62/1, obręb 8 o powierzchni 181 m2, KW SL1L/00015848/7.


Przetargi - 11.09.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego: - nr 2 o powierzchni 101,03 m2 przy ul. Al. Wolności 67 wraz ze sprzedażą 128/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 285/2, obręb 7 o powierzchni 349 m2, KW SL1L/00017258/8.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie. /ul. Stryjewskiego 58/9, ul. Stryjewskiego 58/10, ul. Stryjewskiego 59/1, ul. Stryjewskiego 59/1, ul. M. Curie - Skłodowskiej 20, ul. Chopina 2/6 /


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych oraz sprzedaży udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. /ul. Dygasińskiego 1/3A, ul. Czołgistów 4a/4, ul. Mieszka I 21/5, ul. Nadmorska 6/12 /


Przetargi - 22.08.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 12 o powierzchni 21,38 m2 przy ul. Stryjewskiego 59 wraz ze sprzedażą 47/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 302/1, obręb 3 o powierzchni 238 m2, KW SL1L/00027255/0; - nr 14 o powierzchni 28,84 m2 przy ul. Stryjewskiego 59 wraz ze sprzedażą 63/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 302/1, obręb 3 o powierzchni 238 m2, KW SL1L/00027255/0.


Przetargi - 21.08.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 1a o powierzchni 36,91 m2 przy ul. Gdańskiej 99 wraz ze sprzedażą 134/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 94/2, obręb 4 o powierzchni 282 m2, KW SL1L/00014111/5; - nr 2 o powierzchni 35,07 m2 przy ul. Stryjewskiego 58 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica) o pow. 10,02 m2 oraz sprzedażą 74/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 301/1, obręb 3 o powierzchni 305 m2, KW SL1L/00045367/0.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych oraz sprzedaży udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. /ul. Stryjewskiego 55, Placu Kopernika 11, ul. Łokietka 14, Boh. Westerplatte 19, ul. Kościuszki 8, ul. E. Plater 8c.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego położonej w obrębie 6 miasta Lęborka przy ul. Słupskiej 16G, stanowiąca działkę nr 302/21 o pow. 550 m2, uregulowana w księdze wieczystej SL1L/00041281/5.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 1 miasta Lęborka, w rejonie ulic Małopolskiej i Topolowej, uregulowane w księdze wieczystej nr SL1L/00016040/0.


Przetargi - 30.07.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu handlowo - usługowego nr 1 A, przy ul. Handlowej 1 o innym niż mieszkalne przeznaczeniu położonego na terenie Centrum Handlowego w Lęborku.


Ważne
Zmiana organizacji ruchu na odcinku al. Niepodległości
20-08-2019
Firma WANT Sp. z o.o.- wykonawca remontu mostu nad rzeką Łebą w ciągu drogi...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF