Przetargi

Wynik przetargu

Burmistrz Miasta Lęborka podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23.11.2022r. w Urzędzie Miejskim w Lęborku.


Wynik przetargu

Burmistrz Miasta Lęborka podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23.11.2022r. w Urzędzie Miejskim w Lęborku.


Wynik przetargu

Burmistrz Miasta Lęborka podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23.11.2022r. w Urzędzie Miejskim w Lęborku.


Informacja

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku wykazu w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, w trybie bezprzetargowym.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej obiektem garażowym, oznaczonej jako działka nr 139/12 o powierzchni 24 m ², położona w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ul. Okrzei, uregulowana w KW nr SL1L/00014766/1 w trybie bezprzetargowym.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej obiektem garażowym, oznaczonej jako działka nr 139/11 o powierzchni 22 m ², położona w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ul. Okrzei, uregulowana w KW nr SL1L/00014766/1 w trybie bezprzetargowym.


Informacja

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku wykazu w sprawie sprzedaży.


Przetarg - 28.12.2022 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 4 miasta Lęborka przy ulicy Pułaskiego uregulowanych w księdze wieczystej SL1L/00014921/6.


Przetarg - 28.12.2022 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę 171/10 położonej w obrębie 4 miasta Lęborka przy ulicy Pułaskiego uregulowanej w księdze wieczystej SL1L/00014921/6.


Wynik przetargu

Informacja o wyniku przeprowadzonego w dniu 09.11.2022 r. II przetargu  ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w  obrębie 4 miasta Lębork, przy ul. Pułaskiego, uregulowanej w księdze wieczystej SL1L/00014921/6.


Wynik przetargu

Informacja o wyniku przeprowadzonego w dniu 09.11.2022 r. III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 4 miasta Lębork, przy ul. Pułaskiego, uregulowanej w księdze wieczystej SL1L/00014921/6.


Przetarg - 14.12.2022 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone 1. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 63,41 m2 przy ul. Skarżyńskiego 3a, KW SL1L/00012846/2 2. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 52,14 m2 przy ul. Grudziądzka 5 , KW SL1L/00030811/0 3. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 43,46 m2 przy ul. Chopina 5, KW SL1L/00044252/4. 4. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o powierzchni 49,93 m2 przy ul. Kossaka 99, KW SL1L/00026443/8.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego.


Wykaz

Wykaz w sprawie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.