Przetargi

Przetarg - 18.03.2020 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 72/8, o powierzchni 376 m2, obręb 9 miasta Lęborka, przy ul. Al. Niepodległości 6. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o powierzchni zabudowy 96 m2, uregulowana w księdze wieczystej SL1L/00014919/9.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 77/13 o powierzchni 1011m2 położona jest w obrębie 13 miasta Lęborka przy ulicy Kossaka, uregulowana w księdze wieczystej: SL1L/00014918/2


Przetarg - 22.02.2020 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą działkę nr 1/6 o powierzchni 648m2 położonej w obrębie 3 miasta Lęborka przy ul. Pionierów uregulowana w księdze wieczystej: SL1L/00020878/4.


Wynik przetargu

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 29.12.2020r. w Urzędzie Miejskim w Lęborku - w sprawie sprzedaży sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 35,38 m2, usytuowanego w budynku wielolokalowym przy ul. Mieszka I 24 -24A.


Przetarg - 15.02.2020 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą działki nr 9, nr 13, nr 14/3, nr 14/6, nr 14/8 o łącznej powierzchni 2093m2 położonej w obrębie 4 miasta Lęborka przy ul. Kossaka uregulowana w księgach wieczystych: SL1L/00


Przetarg - 04.02.2021 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5a o powierzchni 37,63 m2 przy ul. Kossaka 10 wraz ze sprzedażą 72/1000 udziału w nieruchomości - stanowiącej działkę nr 53/2 obręb 4 o powierzchni 278 m2, KW SL1L/00019477/3 oraz na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni 93,84 m2 przy ul. Czołgistów 4 wraz ze sprzedażą 67/1000 udziału w nieruchomości - stanowiącej działkę nr 4 obręb 7 o powierzchni 485 m2, KW SL1L/00011291/9.


Przetarg - 04.02.2021 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 o powierzchni 29,78 m2 przy ul. M. Curie - Skłodowskiej 22 wraz ze sprzedażą 650/10000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 13/4, obręb 8 o powierzchni 239 m2, KW SL1L/00023592/6.


Wynik przetargu

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 22.12.2020 r w Urzędzie Miejskim w Lęborku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 9 miasta Lęborka, przy Al. Niepodległości 6.


Wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia w Lęborku. / http://bip.um.lebork.pl/unzip/17709.dhtml /


Przetarg - 28.01.2021 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 5 o powierzchni 32,62 m2 przy ul. Kossaka 27; - nr 7 o powierzchni 73,84 m2 przy ul. Wojska Polskiego 38, w Lęborku.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku wielolokalowym wraz ze sprzedażą udziału w gruncie. /ul. Franciszkańska 3/


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych oraz sprzedaży udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. /ul. Okrzei 19; ul. Kossaka 71; ul. Lipowa 18; ul. Czołgistów 4-4a; ul. Sienkiewicza 23; RTM. W. Pileckiego 9; Zwycięstwa 33 oficyna/


Wynik przetargu

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 08.12.2020r. w Urzędzie Miejskim w Lęborku - lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 32,62 m2 przy ulicy Kossaka 27.


Wynik przetargu

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 08.12.2020r. w Urzędzie Miejskim w Lęborku - lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 53,47 m2, przy Aleja Wolności 8.


Wynik przetargu

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 08.12.2020r. w Urzędzie Miejskim w Lęborku - lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni użytkowej 73,84 m2 przy ulicy Wojska Polskiego 38.


Przetarg - 12.01.2021 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4b o powierzchni 36,69 m2 przy ul. Kossaka 27 wraz ze sprzedażą 64/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 33/1, obręb 4 o powierzchni 607 m2, KW SL1L/00022220/1.