Przetargi

Przetarg - 01.06.2023 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działki 118/3, 118/5, 119/13, o łącznej powierzchni 82529 m2, położone w obrębie 4 miasta Lęborka przy ulicy Pułaskiego.


Przetarg - 26.04.2023 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.


Wykaz

Wykaz w sprawie nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.


Wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży 1/2 lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku wielolokalowym oraz sprzedaż udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współwłaściciela.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku wielolokalowych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.


Przetarg - 17.05.2023 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę 116/8 położonej w obrębie 4 miasta Lęborka przy ulicy Syrokomli.


Przetarg - 17.04.2023 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę 154/8 położonej w obrębie 4 miasta Lęborka przy ulicy Chabrowej.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych.


Wynik przetargu

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzone w dniu 28.02.2023 r w Urzędzie Miejskim w Lęborku.


Wykaz

Wykaz w sprawie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.


Wynik przetargu

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 09.02.2023r. w Urzędzie Miejskim w Lęborku.


Wynik przetargu

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 09.02.2023r. w Urzędzie Miejskim w Lęborku,


Wynik przetargu

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 09.02.2023r. w Urzędzie Miejskim w Lęborku.


Wynik przetargu

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 09.02.2023r. w Urzędzie Miejskim w Lęborku.


Wynik przetargu

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 09.02.2023r. w Urzędzie Miejskim w Lęborku.