Przetargi

Wykaz

Wykaz w sprawie nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.


Wykaz

Wykaz w sprawie nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.


Wykaz

Wykaz w sprawie nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.


Wykaz

Wykaz w sprawie nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.


Przetarg 25.03.2024 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 897 m2, stanowiącej działkę nr 402, położonej w obrębie 2 miasta Lęborka w rejonie ulic Saperów, Matejki i Lotników.


Wykaz

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia.


Przetarg 22.04.2024 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 4/6 o powierzchni 3.5905 ha, położonej w obrębie 10 miasta Lęborka przy ul. Abrahama.


Wykaz

Burmistrz Miasta Lęborka podaje do publicznej wiadomości wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie 11 miasta Lęborka przy ul. Bolesława Krzywoustego, stanowiącą działkę nr 111/13 w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.


Przetarg 24.04.2024 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 2 miasta Lęborka przy ulicy Komuny Paryskiej.


Wykaz

Burmistrz Miasta Lęborka podaje do publicznej wiadomości wykaz w sprawie zbycia nieruchomości - przyznania jej jako nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogi publiczne.


Przetarg 6.03.2024 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza III przetargi ustne nieograniczone.


Przetarg 7.03.2024 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza III przetarg ustny nieograniczony.


Przetarg 7.03.2024 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony.


Wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przetarg 28.02.2024 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza I przetargi ustne nieograniczone.


Wynik przetargu

Informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego, który został przeprowadzony w dniu 15.01.2024 r.