Przetargi

Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 19/28 o powierzchni 84 m2.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej obiektem gospodarczym o powierzchni zabudowy 42 m2.


Wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


Wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


Wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przetarg 12.10.2023 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ½ udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 14 o pow. 51,90 m2.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.


Wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przetarg 09.11.2023 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działki 118/3, 118/5, 119/13, o łącznej powierzchni 82529 m², położone w obrębie 4 miasta Lęborka przy ulicy Pułaskiego.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie 2 miasta Lęborka w rejonie ulic Saperów, Matejki i Lotników.


Wykaz

Wykaz w sprawie wydzierżawienia gruntu pod garażami lub wynajęcia garaży zlokalizowanych na terenie miasta Lęborka, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych użytkowników.