Przetargi

Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku wielolokalowym oraz sprzedaży udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku wielolokalowym oraz sprzedaży udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.


Informacja

Informacja dotyczącą I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 16.09.2021 r. w sprawie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 181, o powierzchni 5256 m2, położonej w obrębie 9 miasta Lęborka w rejonie ulicy Piotra Skargi i Staszica.


Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U.  z 2020r. poz. 1990 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.


Przetarg - 18.10.2021 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Lęborka przy ulicy Gdańskiej, stanowiącej działkę nr 98/15, o powierzchni 27 m2, uregulowana w księdze wieczystej nr SL1L/00006967/1.


Przetarg - 14.10.2021 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 28,30 m2 (lokal mieszkalny składa się z jednego pokoju i kuchni) przy ul. Gdańska 80a wraz ze sprzedażą 80/1000 udziału w nieruchomości - stanowiącej działkę nr 162/1 obręb 8 o powierzchni 180 m2, KW SL1L/00014227/1.


Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 36, obr. 12 miasta Lęborka.


Informacja

Burmistrz Miasta Lęborka podaje do publicznej wiadomości, że w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Lęborku w okresie od dnia 09.09.2021r. do dnia 30.09.2021r., zostanie zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajęcia z zasobów Gminy Miasto Lębork.


Przetarg - 05.10.2021 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 10 miasta Lęborka w rejonie ulicy Majkowskiego, stanowiącej działkę nr 96/10, o powierzchni 7228 m2, uregulowana w księdze wieczystej nr SL1L/00015166/2.


Przetarg - 05.10.2021 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 10 miasta Lęborka w rejonie ulicy Majkowskiego, stanowiącej działkę nr 96/11, o powierzchni 6968 m2, uregulowana w księdze wieczystej nr SL1L/00015166/2.


Przetarg - 05.10.2021 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 10 miasta Lęborka w rejonie ulicy Majkowskiego, stanowiącej działkę nr 96/9, o powierzchni 6699 m2, uregulowana w księdze wieczystej nr SL1L/00015166/2.


Przetarg - 03.11.2021 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się działki nr 71/1 (KW SL1L/00011569/9), i nr 81/11 (KW SL1L/00014864/8), o łącznej powierzchni 3584 m2, obręb 2 miasta Lęborka, w rejonie ulicy Głowackiego.


Przetarg - 03.11.2021 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki nr 80/5, 81/6, 81/1, o łącznej powierzchni 20.978 m2, obręb 10 miasta Lęborka, w rejonie ulicy Kaszubskiej, uregulowane w KW SL1l/00016619/0.


Wynik przetargu

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 19.08.2021r. w Urzędzie Miejskim w Lęborku.


Wynik przetargu

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 19.08.2021r. w Urzędzie Miejskim w Lęborku.


Wynik przetargu

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 19.08.2021r. w Urzędzie Miejskim w Lęborku.