Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi

Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży  lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku wielolokalowym oraz sprzedaży udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy. /ul. Kossaka 99/


Przetargi - 26.11.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lęborka w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, uregulowanych w księgach wieczystych SL1L/00014921/6.


Wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia w Lęborku.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie. / ul. Stryjewskiego 59, Stryjewskiego 58, Łokietka 14, Łokietka 24a, Aleja Wolności 12, Kellera 14, Plac Piastowski 1 /


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu o innym niż mieszkalnym przeznaczeniu, usytuowanym w budynku wielolokalowym wraz ze sprzedażą udziału w gruncie. Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka nieruchomość położona przy ul. Armii Krajowej 13 znajduje się na terenie elementarnym 9.UU.12 o przeznaczeniu - tereny zabudowy usługowej.


Przetargi - 19.11.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lęborka w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, uregulowanych w księgach wieczystych SL1L/00014921/6.


Przetargi - 12.11.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu handlowo - usługowego nr 1 A, przy ul. Handlowej 1 o innym niż mieszkalne przeznaczeniu położonego na terenie Centrum Handlowego w Lęborku.


Przetargi - 08.11.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 21,78m2 przy ul. Stryjewskiego 59 wraz ze sprzedażą 48/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 302/1, obręb 3 o powierzchni 238 m2, KW SL1L/00027255/0.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 172/25 oraz 166/5, o łącznej powierzchni 14 605 m2, położona w obrębie 4 miasta Lęborka, przy ul. Kazimierza Pułaskiego, uregulowane w KW nr SL1L/000149921/6.


Wykaz

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 295/157 oraz 295/158, o łącznej powierzchni 7330 m2, położona w obrębie 14 miasta Lęborka, w rejonie ulic Wrzosowa, Wileńska, uregulowane w KW nr SL1L/00014914/4.


Komunikat

Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie. /ul. Boh. Westerplatte 5, ul. Kossaka 27/


Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia.


Przetargi - 05.11.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lęborka w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00007792/0.


Przetargi - 24.10.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 20,21 m2 przy ul. Stryjewskiego 59 wraz ze sprzedażą 44/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 302/1, obręb 3 o powierzchni 238 m2, KW SL1L/00027255/0.


Przetargi - 29.10.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lęborka w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, uregulowanych w księdze wieczystej SL1L/00014921/6.


Przetargi - 22.10.2019 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lęborka w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00007792/0.


Ważne
Zamknięty jeden pas ulicy Wojska Polskiego!
10-09-2019
“Informujemy, że dnia 09.09.2019r. został zamknięty jeden pas ulicy Wojska...
Zmiana organizacji ruchu na odcinku al. Niepodległości
20-08-2019
Firma WANT Sp. z o.o.- wykonawca remontu mostu nad rzeką Łebą w ciągu drogi...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF