Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi

Przetargi - 14.12.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 30,50 m2 przy ul. Stryjewskiego 8 wraz ze sprzedażą 71/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 278/2, obręb 3 o powierzchni 196 m2, KW SL1L/00020943/1.


Przetargi - 14.12.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 40,45 m2 przy ul. Stryjewskiego 7 wraz ze sprzedażą 85/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 279/1, obręb 3 o powierzchni 261 m2; lokalu mieszkalnego nr 60 o powierzchni 24,30 m2 przy ul. Orzeszkowej 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 116/10000 udziału w nieruchomości - działce nr 384/2, obręb 3 o powierzchni 543 m2; lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 39,05 m2 przy ul. Syrokomli 41 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 85/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 111, obręb 4 o powierzchni 226 m2.

Przetargi - 12.12.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 32,41 m2 (lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju) przy ul. Mieszka I 5A wraz ze sprzedażą 660/10000 udziału w nieruchomości ? działce nr 125/1, obręb 11 o powierzchni 311 m2, KW SL1L/00020743/9.


Przetargi - 05.12.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 7/15 o powierzchni 17m2 położonej w obrębie 7 miasta Lęborka przy ul. 1-go Maja uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/00005469/3.


Przetargi - 05.12.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 114/12 o powierzchni 2248 m2 położonej w obrębie 7 miasta Lęborka przy ul. Emilii Plater uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/00045273/4.


Zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta Lęborka zaprasza do złożenia oferty cenowej na sporządzenie dokumentów aplikacyjnych projektu pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOiK) w Lęborku.


Zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta Lęborka zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie dokumentów aplikacyjnych w ramach Działania 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych RPO WP 2014 – 2020 przedsięwzięcia polegającego na poprawie działania systemów odprowadzania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z części obszarów zurbanizowanych w Lęborku.


Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przy: - ul. Mieszka I 4/3; - ul. Sienkiewicza 23/1A; - ul. Mściwoja 13/5; - ul. Staromiejskiej 40/3 w Lęborku.


Przetargi - 28.11.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 189/85 o powierzchni 1686m2 położonej w obrębie 11 miasta Lęborka przy ul. Kusocińskiego uregulowanej w księdze wieczystej SL1L/00014977/3.


Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, przy ul. Armii Krajowej 14, wykazu w sprawie sprzedaży: - nieruchomości, stanowiącej działkę nr 11, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka, przy ul. Pionierów; - nieruchomości, stanowiącej działkę nr 196/13, położonej w obrębie 11 miasta Lęborka, w rejonie ulic: Jana Pawła II, Roszarniczej i Słupskiej.


Przetargi - 23.11.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: - lokalu mieszkalnego nr 1a o powierzchni 32,12 m2 przy ul. Kossaka 18; - lokalu mieszkalnego nr 24 o powierzchni 41,16 m2 przy Placu Pokoju 23-25.


Przetargi - 22.12.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 114/11 o powierzchni 1700 m2 położonej w obrębie 7 miasta Lęborka przy ul. Emilii Plater uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/00014766/1.


Przetargi - 17.11.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 51,83 m2 przy ul. Kossaka 18; lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni 28,76 m2 przy ul. Kossaka 52. 


Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 14, wykazu w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej działki nr 203, 209, 210, 211 o łącznej powierzchni 10392 m2 położonej w obrębie 11 na oś. Leśnym, na nieruchomość stanowiącą działki nr 189/71, 189/74 o łącznej powierzchni 3753 m2 położoną w obrębie 11 przy ul. Kusocińskiego.


Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie sprzedaży 12 lokali mieszkalnych z terenu miasta Lęborka.


Komunikat

Odwołanie ustalonych na dzień 25.10.2016r. o godz. 10.00 i 10.30 I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż: - lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 51,83 m2 przy ul. Kossaka 18; - lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. 28,76 m2 przy ul. Kossaka 52.


Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF