Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi

Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie sprzedaży czterech lokali mieszkalnych. / ul. E. Plater 8a; ul. Stryjewskiego 55; ul. Armii Krajowej 4.


Przetargi - 18.11.2015 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni 36,57 m2, przy ul. Stryjewskiego 8 wraz ze sprzedażą 71/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 278/2, obręb 3 o powierzchni 196 m2, KW SL1L/00020943/1.


Przetargi - 18.11.2015 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 102,89 m2, Zwycięstwa 37 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 13/100 udziału w nieruchomości - działce nr 340/2, obręb 7 o powierzchni 275 m2, KW SL1L/00016621/7.


Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Krzywoustego 12 w Lęborku.


Przetargi - 17.11.2015 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 39,45 m2, przy ul. Łokietka 16 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 503/10000 udziału w nieruchomości - działce nr 314/1, obręb 3 o powierzchni 301 m2, KW SL1L/00017290/4.


Przetargi - 17.11.2015 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 41,15 m2, przy ul. Jedności Robotniczej 13 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 2,42 m2 oraz ze sprzedażą 120/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 390/1, obręb 7 o powierzchni 211 m2, KW SL1L/00038916/2.


Przetargi - 09.11.2015 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 23/25 o powierzchni 65865m2 położonej w obrębie 10 miasta Lęborka przy ulicy Majkowskiego.


Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego wykazów w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 4 przy ul.Kazimierza Pułaskiego oraz pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Handlowej w Lęborku.


Przetargi - 28.10.2015 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 32,58 m2 (lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju i kuchni) przy ul. Stryjewskiego 60.

Przetargi - 28.10.2015 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 35,64 m2 (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, WC i korytarza) przy ul. Stryjewskiego 55.


Przetargi - 27.10.2015 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetargi ustne nieograniczone: 1. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 29,91 m2 (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni) przy ul. Stryjewskiego 8; 2. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 o powierzchni 28,84 m2 (lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni i pomieszczenia gospodarczego) przy ul. Stryjewskiego 59.


Przetargi - 28.10.2015 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni 33,11 m2 (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi i kuchni) przy ul. Kellera 15 wraz ze sprzedażą 128/1000 udziału w nieruchomości, stanowiącej działkę nr 297/1, obręb 3 o powierzchni 185 m2.


Przetargi - 27.10.2015 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Lęborka przy ul. Orlińskiego 13 stanowiąca działkę nr 33/5 o powierzchni 147 m2.


Przetargi - 29.10.2015 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 3 miasta Lęborka przy ulicy Łokietka.


Przetargi - 19.10.2015 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 3/5 o powierzchni 25m2 położonej w obrębie 7 miasta Lęborka przy ul.Armii Krajowej, uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/00006795/4.


Przetargi - 19.10.2015 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 3 miasta Lęborka w rejonie ulic Stryjewskiego i Mostnika.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF