Urząd Miejski w Lęborku

Gminna Rada Seniorów

Burmistrz Miasta Lęborka zatwierdził skład osobowy członków Gminnej Rady Seniorów w Lęborku, których nabór przeprowadzano w dniach  od 12.02.2016 r. do 25.02.2016 r.

W skład Gminnej Rady Seniorów weszło 11 członków:
  • 1 przedstawiciel osób starszych zamieszkujących Gminę Miasto Lębork
-  Pani Jolanta Pajączkowska zam. w Lęborku która uzyskała poparcie 33 osób zamieszkujących na terenie Lęborka
  • 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miasto Lębork i zrzeszających osoby starsze
Pan Andrzej Kaczorowski zam. w Lęborku zgłoszony przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Lęborku, 
Pani Beata Gołojuch  zam. w Lęborku, zgłoszona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Lęborku, 
Pan Andrzej Kuźmiński zam. w Lęborku zgłoszony przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Koła nr 7 w Lęborku,
Pani Krystyna Mazur zam. w Lęborku zgłoszona przez Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
  • 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miasto Lębork na rzecz  osób starszych
Pani Danuta Iglewska zam. w Lęborku zgłoszona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Lębork,
Pani Ewa Kłosowska zam. w Lęborku zgłoszona przez Stowarzyszenie na 102 z Lęborka,
Pani Jadwiga Michałowska zam. w Lęborku zgłoszona przez Stowarzyszenie „Żyj dla innych” z Lęborka,
Pani Anetta Kruzel zam. w Lęborku zgłoszona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku „Nasz Dom”,
Pan Antoni Rapanowicz zam. w Lęborku zgłoszony przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Lęborku.

Protokoły I kadencji Rady Seniorów w Lęborku 2014-2018
Ważne
Informacja o sposobie głosowania, wykazie punktów (miejsc) do głosowania, adresie strony internetowej oraz dniach i godzinach głosowania nad złożonymi projektami w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2019 rok
14-09-2018
Głosowanie nad listami projektów złożonych w ramach „Budżetu Obywatelskiego w...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF