Burmistrz

Curriculum Vitae Burmistrza Miasta Lęborka

Witold Namyślak - obecny burmistrz Lęborka jest mgr ekonomii, ma 63 lata, żonaty, ma dwóch dorosłych synów. 

Wykształcenie:
w 1979r. ukończył Technikum Elektryczne w Wejherowie, ukończył (w 1983r.) studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności finanse przedsiębiorstw.
 
Miejsca pracy: 
1984 - Izba Skarbowa w Słupsku, 1984-87 dyrektor GZEAS w Cewicach, 1987-90 kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lęborku, 1990-1991 naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Lęborku. 1991-93 - zastępca burmistrza miasta Lęborka, 1993-98 burmistrz Lęborka, 1998-2002 członek Zarządu Województwa Pomorskiego, 2002-2007 - burmistrz Lęborka, 2007-2010 poseł na Sejm RP, 2010-2014 - burmistrz Lęborka, w wyborach samorządowych jesienią 2014r. a następnie w 2018 r. ponownie wybrany na to stanowisko.