Ważne telefony i adresy

Służby

 • Zespół Ratownictwa Medycznego (pogotowie ratunkowe) w SPS ZOZ, ul. Węgrzynowicza 13 - tel. 999 i 112 
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) - Biuro Obsługi Pacjenta: 59 8635 333
 • Informacja o numerach w SPS ZOZ (szpital): tel. 59 8635 202;  szpital-lebork.com.pl
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Lębork, ul. Stryjewskiego 37
  tel. (59) 863 33 11, (59) 863 33 66; alarm. 998

 

 • Komenda Powiatowa Policji
  Lębork, ul. Toruńska 5
  tel. (dyżurny KPP): 47 742 48 22, fax 47 742 48 46; alarm. 997, 112
  https://lebork.policja.gov.pl/
   
 • Straż Miejska
  siedziba: ul. Dworcowa (Budynek PKP)
  adres korespondencyjny: 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14
  tel. (59) 8622-911
   
 • Pogotowie gazowe - alarm. 992
  Gazownia w Słupsku, ul. Moniuszki 1, tel. 94 348 41 30
  Energa-Operator SA Oddział w Koszalinie
 • pogotowie energetyczne - tel. 991 (całodobowo)
 • Pogotowie ciepłownicze
  MPEC, Lębork, Pionierów 11
  tel. (59) 862 11 81, tel. kom. 502 618 135

Urzędy/Instytucje

 • Urząd Miejski w Lęborku
  ul. Armii Krajowej 14
  tel. centrala: (59) 862 42 80, sekretariat: (59) 862 22 67, fax. (59) 862 24 27; info@um.lebork.pl
  www.lebork.pl 
 • Urząd Poczty 1 (główny)
  Lębork, Armii Krajowej 11
  (59) 8621 540, (59) 8622 960