Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi

Przetargi - 07.11.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 101/4 o powierzchni 423m2 położonej w obrębie 9 miasta Lęborka przy ul. Generała Sikorskiego, uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/00014919/9.


Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie sprzedaży 21 lokali mieszkalnych.


Przetargi - 27.10.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 1 o powierzchni 83,82 m2 przy ul. Krzywoustego 24; - nr 6 o powierzchni 30,00 m2 przy ul. Stryjewskiego 59; - nr 2 o powierzchni 30,50 m2 przy ul. Stryjewskiego 8.


Przetargi - 26.10.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o powierzchni 34,88 m2 przy ul. Słowackiego 20D wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 162/10000 udziału w nieruchomości - działce nr 160/1, obręb 7 o powierzchni 598 m2, KW SL1L/00018336/6.


Przetargi - 26.10.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 7 o powierzchni 43,50 m2 przy ul. Krzywoustego 24; - nr 5 o powierzchni 44,22 m2 przy ul. E. Plater 4.


Przetargi - 26.10.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 1 o powierzchni 51,83 m2 przy ul. Kossaka 18; - nr 6 o powierzchni 28,76 m2 przy ul. Kossaka 52.


Przetargi - 26.10.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 28,30 m2 przy ul. Gierymskiego 2 wraz ze sprzedażą 52/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 109/1, obręb 4 o powierzchni 304 m2, KW SL1L/00024894/0.


Przetargi - 27.10.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 3 o powierzchni 40,45 m2 przy ul. Stryjewskiego 7; - nr 60 o powierzchni 24,30 m2 przy ul. Orzeszkowej 3.


Przetargi - 25.10.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 7 o powierzchni 23,50 m2, przy ul. Mieszka I 10; - nr 2 o powierzchni 57,29 m2 przy ul. I Armii WP 3; - nr 7 o powierzchni 39,05 m2 przy ul. Syrokomli 41.


Przetargi - 15.11.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki nr 23/2, 24/15, 24/17 o łącznej powierzchni 5783m2, położonej w obrębie 11 miasta Lęborka przy ul.Bolesława Krzywoustego. 


Przetargi - 14.11.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 118 o powierzchni 2155 m2 położonej w obrębie 7 miasta Lęborka przy ul. Emilii Plater uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/00005166/9.


Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 14, wykazu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lęborku aportem w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 68/12 o powierzchni 100m2, położonej w obrębie 10 przy ul. Bolesława Krzywoustego.


Komunikat

 Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 14, wykazu w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących działkę nr 189/85 o powierzchni 1686m2, obręb 11 przy ul. Kusocińskiego.


Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących działki nr 114/11, 114/12 i 288/2.


Przetargi - 09.09.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone lokali mieszkalnych: nr 1 o powierzchni 83,82 m2 przy ul. Krzywoustego 24; nr 6 o powierzchni 30,00 m2 przy ul. Stryjewskiego 59; nr 2 o powierzchni 30,50 m2 przy ul. Stryjewskiego 8 w Lęborku.


Przetargi - 07.09.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: nr 9 o powierzchni 34,88 m2, przy ul. Słowackiego 20D; nr 1 o powierzchni 55,80 m2 przy ul. Wybickiego 2 w Lęborku.


Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF