Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi

Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przy: - ul. Mieszka I 4/3; - ul. Sienkiewicza 23/1A; - ul. Mściwoja 13/5; - ul. Staromiejskiej 40/3 w Lęborku.


Przetargi - 28.11.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 189/85 o powierzchni 1686m2 położonej w obrębie 11 miasta Lęborka przy ul. Kusocińskiego uregulowanej w księdze wieczystej SL1L/00014977/3.


Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, przy ul. Armii Krajowej 14, wykazu w sprawie sprzedaży: - nieruchomości, stanowiącej działkę nr 11, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka, przy ul. Pionierów; - nieruchomości, stanowiącej działkę nr 196/13, położonej w obrębie 11 miasta Lęborka, w rejonie ulic: Jana Pawła II, Roszarniczej i Słupskiej.


Przetargi - 23.11.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: - lokalu mieszkalnego nr 1a o powierzchni 32,12 m2 przy ul. Kossaka 18; - lokalu mieszkalnego nr 24 o powierzchni 41,16 m2 przy Placu Pokoju 23-25.


Przetargi - 22.12.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 114/11 o powierzchni 1700 m2 położonej w obrębie 7 miasta Lęborka przy ul. Emilii Plater uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/00014766/1.


Przetargi - 17.11.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 51,83 m2 przy ul. Kossaka 18; lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni 28,76 m2 przy ul. Kossaka 52. 


Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 14, wykazu w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej działki nr 203, 209, 210, 211 o łącznej powierzchni 10392 m2 położonej w obrębie 11 na oś. Leśnym, na nieruchomość stanowiącą działki nr 189/71, 189/74 o łącznej powierzchni 3753 m2 położoną w obrębie 11 przy ul. Kusocińskiego.


Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie sprzedaży 12 lokali mieszkalnych z terenu miasta Lęborka.


Komunikat

Odwołanie ustalonych na dzień 25.10.2016r. o godz. 10.00 i 10.30 I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż: - lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 51,83 m2 przy ul. Kossaka 18; - lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. 28,76 m2 przy ul. Kossaka 52.


Przetargi - 07.11.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 101/4 o powierzchni 423m2 położonej w obrębie 9 miasta Lęborka przy ul. Generała Sikorskiego, uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/00014919/9.


Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie sprzedaży 21 lokali mieszkalnych.


Przetargi - 27.10.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 1 o powierzchni 83,82 m2 przy ul. Krzywoustego 24; - nr 6 o powierzchni 30,00 m2 przy ul. Stryjewskiego 59; - nr 2 o powierzchni 30,50 m2 przy ul. Stryjewskiego 8.


Przetargi - 26.10.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o powierzchni 34,88 m2 przy ul. Słowackiego 20D wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 162/10000 udziału w nieruchomości - działce nr 160/1, obręb 7 o powierzchni 598 m2, KW SL1L/00018336/6.


Przetargi - 26.10.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 7 o powierzchni 43,50 m2 przy ul. Krzywoustego 24; - nr 5 o powierzchni 44,22 m2 przy ul. E. Plater 4.


Przetargi - 26.10.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 1 o powierzchni 51,83 m2 przy ul. Kossaka 18; - nr 6 o powierzchni 28,76 m2 przy ul. Kossaka 52.


Przetargi - 26.10.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 28,30 m2 przy ul. Gierymskiego 2 wraz ze sprzedażą 52/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 109/1, obręb 4 o powierzchni 304 m2, KW SL1L/00024894/0.


Ważne
Dzień Dziecka w Lęborku
15-05-2018
1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci na wspaniałą zabawę na Placu Pokoju. Czekają...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF