Urząd Miejski w Lęborku

Komunikat

Utworzono: 28-06-2017

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

informuje

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 14, wykazów w sprawie sprzedaży nieruchomości :

1/ niezabudowanej położonej w obrębie 7 przy ul. Zwycięstwa, stanowiącej działkę nr 253/6 o pow. 396m2;

2/ niezabudowanej położonej w obrębie 11 przy ul. Mściwoja II, stanowiącej działki nr 69/4, 70/4, 70/5 o łącznej pow.1795m2,

3/ zabudowanej, położonej przy ul.Węgrzynowicza 7A (działka nr 771/18, obręb 7 o powierzchni 115m2)

4/zabudowanej, położonej przy ul.Derdowskiego (działka nr 74/12 obręb 8 o powierzchni 18m2).

Wykazy zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej (I piętro, naprzeciw pok.112), na okres 21 dni licząc od dnia następnego od ukazania się niniejszej informacji w prasie.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF