Urząd Miejski w Lęborku

Komunikat

Utworzono: 28-07-2017

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

Informuje

O wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, przy ul. Armii Krajowej 14, wykazów w sprawie sprzedaży nieruchomości:

- działki nr 149/26, położonej w obrębie 11 miasta Lęborka, o powierzchni 1240 m2, przy ul. Żeromskiego,

- niezabudowanej działki nr 237, położonej w obrębie 1 miasta Lęborka o powierzchni 70 m2, przy ul. Kanałowej,

- niezabudowanej działki nr 208, położonej w obrębie 8 miasta Lęborka o powierzchni 70 m2, przy ul. Lipowej,

- pawilonu handlowo - usługowego nr 2, położonego w budynku przy ul. Węgrzynowicza 6 C w Lęborku o innym niż mieszkalnym przeznaczeniu, (działka nr 771/9, obręb 7 o powierzchni 95 m2).

Wykazy zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej (I Pietro, naprzeciw pokoju nr 112), na okres 21 dni licząc od dnia następnego od ukazania się niniejszej informacji w prasie.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF