Urząd Miejski w Lęborku

Komunikat

Utworzono: 28-09-2017

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

informuje

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, przy ul. Armii Krajowej 14 wykazów w sprawie sprzedaży nieruchomości:

- stanowiącej działkę nr 184/2, o powierzchni 171 m 2, położonej w obrębie 8 miasta Lęborka, przy ul. Lipowej,

- stanowiącej działkę nr 27/1, o powierzchni 28 m 2, położonej w obrębie 8 miasta Lęborka, przy ul. Staromiejskiej,

- stanowiącej działkę nr 28/13, o powierzchni 46 m 2, położonej w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ul. Aleja Wolności.

Wykaz zostanie wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Lęborku - I piętro, naprzeciw pokoju 112, na okres 21 dni, licząc od dnia następnego od dnia ukazania się niniejszej informacji w prasie.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF