Urząd Miejski w Lęborku

Komunikat

Utworzono: 18-10-2013

Burmistrz Miasta Lęborka

informuje

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii krajowej 14 wykazu w sprawie:

- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Armii krajowej 21 w Lęborku

Wykazy zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej ( I piętro, naprzeciw pok.112), na okres 21 dni licząc od dnia następnego od ukazania się niniejszej informacji w prasie.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF