Urząd Miejski w Lęborku

Komunikat

Utworzono: 13-12-2013

Burmistrz Miasta Lęborka

informuje

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie:

- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Targowa 58a w Lęborku

- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ul. Targowej 10 w Lęborku

- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Konopnickiej 6 w Lęborku

- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Kellera 15 w Lęborku

- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ul. Teligi 12 w Lęborku

- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Rodła 2b w Lęborku

Wykazy zostaną wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Lęborku (I piętro, naprzeciw pokoju 112), na okres 21 dni, licząc od dnia następnego od ukazania się niniejszej informacji w prasie.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF