Urząd Miejski w Lęborku

Komunikat

Utworzono: 22-07-2016

 BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

informuje

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, przy ul. Armii Krajowej 14, wykazów w sprawie:

- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 60 w budynku przy ul. Orzeszkowej 3 w Lęborku,

- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Jedności Robotniczej 9 w Lęborku,

- sprzedaży nieruchomości, stanowiącej działkę nr 118, położonej w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ul. Emilii Plater, o powierzchni 2 155 m 2,

Wykazy zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Lęborku (I piętro, naprzeciw pok. 112), na okres 21 dni licząc od dnia następnego od ukazania się niniejszej informacji w prasie.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe 2018
04-07-2018

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF