Urząd Miejski w Lęborku

Komunikat

Utworzono: 10-08-2016

Burmistrz Miasta Lęborka

informuje

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących działki:

- działki nr 114/11, o powierzchni 1 700 m2, obręb 7,

- działki nr 114/12, o powierzchni 2 248 m2, obręb 7,

- działki nr 288/2, o powierzchni 165 m2, obręb 14.

Wykaz zostanie wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Lęborku - I piętro, naprzeciw pokoju 112, na okres 21 dni, licząc od dnia następnego od dnia ukazania się niniejszej informacji w prasie.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF