Urząd Miejski w Lęborku

Komunikat

Utworzono: 07-10-2016

Burmistrz Miasta Lęborka

odwołuje ustalone na dzień 25.10.2016r. o godz. 10.00 i 10.30

I przetargi ustne nieograniczone

1. Na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 51,83 m2 przy ul. Kossaka 18 wraz ze sprzedażą 169/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 45/5 obręb 4 o pow. 280 m2, KW SL1L/00019009/2.

2. Na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. 28,76 m2 przy ul. Kossaka 52 wraz ze sprzedażą 8/100 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 14/1 obręb 4 o pow. 259 m2, KW SL1L/00005314/2.

Przetargi odwołuje się z uwagi na to, że ogłoszenie o przetargach nie ukazało się w odpowiedniej prasie w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF