Urząd Miejski w Lęborku

Komunikat

Utworzono: 13-10-2016

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

informuje

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 14, wykazu w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej działki nr 203, 209, 210, 211 o łącznej powierzchni 10392 mpołożonej w obrębie 11 na oś. Leśnym, na nieruchomość stanowiącą działki nr 189/71, 189/74 o łącznej powierzchni 3753m2 położoną w obrębie 11 przy ul. Kusocińskiego.

Wykaz zostanie wywieszony na tablicy informacyjnej ( I piętro, naprzeciw pok.112), na okres 21 dni licząc od dnia następnego od ukazania się niniejszej informacji w prasie.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF