Urząd Miejski w Lęborku

Komunikat

Utworzono: 20-10-2016

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

informuje

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, przy ul. Armii Krajowej 14, wykazu w sprawie:

- sprzedaży nieruchomości, stanowiącej działkę nr 11, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka, przy ul. Pionierów, o powierzchni 4 063 m2.

- sprzedaży nieruchomości, stanowiącej działkę nr 196/13, położonej w obrębie 11 miasta Lęborka, w rejonie ulic: Jana Pawła II, Roszarniczej i Słupskiej, o powierzchni 6 020 m2.

Wykaz zostanie wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Lęborku (I piętro, naprzeciw pok. 112), na okres 21 dni licząc od dnia następnego od ukazania się niniejszej informacji w prasie.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe 2018
04-07-2018

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF