Urząd Miejski w Lęborku

Komunikat

Utworzono: 10-11-2016

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

informuje

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 14, wykazów w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiących działki:

- nr 92/7 o powierzchni 1004m2; nr 93/2 o powierzchni 1687m2; nr 93/3 o powierzchni 1260m2; nr 93/4 o powierzchni 2313m, położonych w obrębie 1 przy ul.Sudeckiej,

- nr 28/5 o powierzchni 5067m2, położonej w obrębie 13 przy ul.Pionierów.

Wykazy zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej ( I piętro, naprzeciw pok.112), na okres 21 dni licząc od dnia następnego od ukazania się niniejszej informacji w prasie.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF