Urząd Miejski w Lęborku

Komunikat

Utworzono: 02-12-2016

Burmistrz Miasta Lęborka

informuje

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie:

- sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Orlińskiego 14/1 w Lęborku

- sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Targowej 10/7 w Lęborku

- sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kossaka 27/2B w Lęborku

Wykaz zostanie wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Lęborku (I piętro, naprzeciw pokoju 112), na okres 21 dni, licząc od dnia następnego od ukazania się niniejszej informacji w prasie.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe 2018
04-07-2018

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF