Urząd Miejski w Lęborku

Komunikat

Utworzono: 16-12-2016

Burmistrz Miasta Lęborka

informuje
 

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie:

- sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Kossaka 105/6 w Lęborku

- sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Czołgistów 22B/6 w Lęborku

- sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego 4/10 w Lęborku

- sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Krzywoustego 24/6 w Lęborku

Wykaz zostanie wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Lęborku (I piętro, naprzeciw pokoju 112), na okres 21 dni, licząc od dnia następnego od ukazania się niniejszej informacji w prasie.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF