Urząd Miejski w Lęborku

Komunikat

Utworzono: 22-02-2017

 Burmistrz Miasta Lęborka

informuje

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie:

- sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Teligi 12/16 w Lęborku

- sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 9-10/1 w Lęborku

- sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Orzeszkowej 3/5 w Lęborku

Wykaz zostanie wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Lęborku  (I piętro, naprzeciw pokoju 112), na okres 21 dni, licząc od dnia następnego od ukazania się niniejszej informacji w prasie.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF