Urząd Miejski w Lęborku

Komunikat

Utworzono: 22-02-2017

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

informuje

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 14, wykazów w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących działki:

1/ nr 299/5 o powierzchni 12 000m2; nr 299/6 o powierzchni 10 976m2; nr 299/7 o powierzchni 13 467m2; nr 299/8 o powierzchni 16 392m2; nr 282/13 o powierzchni 36 442m2 , położonych w obrębie 14 miasta Lęborka w rejonie ulic Wileńskiej, Granicznej, Korzennej, wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork-Wschód”,

2/ nr 71/3 o powierzchni 2898m, położonej w obrębie 10 przy ul.Kaszubskiej.

Wykazy zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej ( I piętro, naprzeciw pok.112), na okres 21 dni licząc od dnia następnego od ukazania się niniejszej informacji w prasie.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF