Urząd Miejski w Lęborku

Komunikat

Utworzono: 07-03-2017

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

informuje

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 14, wykazów w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących działki:

  • nr 263/2 o powierzchni 15m2 i nr 261/5 o powierzchni 4m2, położonej w obrębie 7 przy ul.Węgrzynowicza,
  • nr 95/5 o powierzchni 1212m2, nr 95/6 o powierzchni 954 m2, nr 95/7 o powierzchni 954m2, nr 95/8 o pow. 955m2, nr 95/9 o powierzchni 956m2, nr 95/10 o powierzchni 999m2, położonych w obrębie 13 w rejonie ulic Kossaka i Buczka.

Wykazy zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej ( I piętro, naprzeciw pok.112), na okres 21 dni licząc od dnia następnego od ukazania się niniejszej informacji w prasie.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF