Urząd Miejski w Lęborku

Komunikat

Utworzono: 13-03-2017

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

informuje

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, przy ul. Armii Krajowej 14, wykazu w sprawie:

- sprzedaży nieruchomości, stanowiącej działkę nr 254/3, położonej w obrębie 3 miasta Lęborka, przy ul. Kazimierza Wielkiego, o powierzchni 644 m2,

Wykaz zostanie wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Lęborku (I piętro, naprzeciw pok. 112), na okres 21 dni licząc od dnia następnego od ukazania się niniejszej informacji w prasie.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF