Urząd Miejski w Lęborku

500+ Wnioski na nowy okres świadczeniowy od 1 sierpnia

Utworzono: 27-07-2017

Już od 1 sierpnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Korzystanie ze wsparcia w ramach programu „Rodzina 500+” w nowym okresie świadczeniowym wymaga złożenia wniosku. Dotyczy to rodzin uczestniczących w programie, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć.

Wniosek złożony w sierpniu zapewni ciągłość świadczenia

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć już od 1 sierpnia. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Osobiście, listownie lub przez internet

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 3.

Wypełniony wniosek można złożyć:

osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku w

poniedziałki i środy od 8 do 17
wtorki i czwartki od 8 do 14

listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej

przez internet przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną, dzięki której możemy zaoszczędzić czas i dokonać tej formalności w dogodnym dla siebie czasie.

500+ Wnioski na nowy okres świadczeniowy od 1 sierpnia

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF