Urząd Miejski w Lęborku

„Akademia Przedsiębiorczości”. Rekrutacja do 12 kwietnia 2017

Utworzono: 06-04-2017

„Akademia Przedsiębiorczości" działająca w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości "STOLEM" w Lęborku zaprasza osoby bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo) powyżej 30. roku życia, mieszkające na obszarze powiatu lęborskiego i znajdująca się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiety, osoby niepełnosprawne lub z wykształceniem ponadgimnazjalnym i niższym do udziału w projekcie.

W ramach projektu zaplanowano szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia firmy, a także wsparcie finansowe w kwocie do 40,2 tys. zł na otwarcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W sumie wsparciem zostanie objętych 40 osób, z których 34 osoby otrzymają środki finansowe na otwarcie własnej firmy.

Rekrutacja do projektu została przedłużona do 12 kwietnia 2017 r.

Informacje nt. projektu można uzyskać również telefonicznie pod nr 730-000-528, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkola.biznesu [AT] marmolowski [DOT] pl

Projekt „Akademia przedsiębiorczości" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

„Akademia Przedsiębiorczości”. Rekrutacja do 12 kwietnia 2017

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF