Urząd Miejski w Lęborku

Aktualności LGD „Dorzecze Łeby” Luty 2018 r.

Utworzono: 12-02-2018

23 stycznia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku  odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Dorzecze Łeby”, na  którym zaktualizowano Lokalną Strategię Rozwoju oraz przyjęto uchwały zmieniające harmonogram konkursów na 2018 r.

W I półroczu 2018  zaplanowano 3 konkursy a w II półroczu 2 konkursy.

W I połowie 2018 planuje się następujące konkursy:
1. Wspieranie edukacji wodnej młodzieży (m.in. zdobywanie uprawnień ratownika wodnego, kursy żeglarskie) 622.566,00 zł.
2. Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej (m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne) 78.997,00 zł.
3. Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazującej na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich 1.491.084,00 zł.

W II połowie 2018 będą:
1. Wspierane różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy (rozszerzenie usług o sprzedaż bezpośrednią, marginalną i ograniczoną, przetwórstwo, spełnienie wymogów, rozwój małej gastronomii, szkolenia dla rybaków w zakresie poszerzenia działalności) 760.340,00 zł.
2. Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne łączące lokalne produkty i usługi rybackie 834.259,82 zł.

W 2018 r. przed konkursami planuje się również spotkania informacyjno-konsultacyjne oraz doradztwo indywidualne w następujących terminach: luty Wicko, marzec Choczewo, wrzesień Łeba, październik Nowa Wieś Lęborska.

Na wrzesień 2018 zaplanowano imprezę plenerową o charakterze otwartym „Jesień pyta co zrobiło lato”. W programie imprezy przewidziano: zawody sportowo-zręcznościowe, degustację potraw z ryb, warsztaty kuchni dawnej, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.

Szczegóły w biurze LGD „Dorzecze Łeby” oraz na stronie internetowej www.dorzeczeleby.pl

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF