Urząd Miejski w Lęborku

Aktywny rodzic - projekt PUP

Utworzono: 31-05-2019

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż wciąż dysponuje środkami rezerwy Funduszu Pracy pozostającymi w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu skierowanego do bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych – projekt pn. „Aktywny rodzic”.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, które posiadają co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub są opiekunami osób niepełnosprawnych.

W ramach ww. projektu tut. Urząd posiada środki na realizację następujących zadań:
• staże,
• prace interwencyjne,
• roboty publiczne,
• zwrot kosztów przejazdu dla osób odbywających staż poza miejscem zamieszkania,
• refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7.
Okres realizacji projektu: marzec 2019 r. – grudzień 2019 r.
Zapraszamy także pracodawców zainteresowanych organizacją staży, prac interwencyjnych oraz robót publicznych do kontaktu z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku – staże pok. 105 tel. 59 8667 107,108; prace interwencyjne, roboty publiczne pok. 102 tel. 59 8667 125,126.
 

Ważne
Zamknięty jeden pas ulicy Wojska Polskiego!
10-09-2019
“Informujemy, że dnia 09.09.2019r. został zamknięty jeden pas ulicy Wojska...
Zmiana organizacji ruchu na odcinku al. Niepodległości
20-08-2019
Firma WANT Sp. z o.o.- wykonawca remontu mostu nad rzeką Łebą w ciągu drogi...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF