Urząd Miejski w Lęborku

Ankieta do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Utworzono: 11-09-2020

Trwają prace nad opracowaniem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
Zasadnicze części, z których będzie składał się dokument to diagnoza sytuacji społecznej, określenie problemów, które ograniczają poziom ich życia, wypracowanie celów i działań ograniczających te problemy, wskazanie źródeł finansowania podejmowanych inicjatyw oraz sposobu zarządzania wdrażaniem Strategii.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej chciałby, aby na każdym etapie opracowania dokumentu mieli Państwo możliwość udziału w jej tworzeniu. Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o warunkach życia w Lęborku.

Jednym z narzędzi temu służącym jest anonimowa ankieta sondażowa. Informacje z niej uzyskane posłużą do określenia podstawowych problemów i wskażą na najważniejsze dla Państwa kierunki działań do opracowania w
Strategii. Zachęcamy do wypełnienia ankiety za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy tylko kliknąć w link, odpowiedzieć na pytania, a następnie kliknąć „wyślij”.
Mieszkańcy nie posiadający dostępu do urządzeń elektronicznych lub Internetu mogą wypełnić dokument w wersji papierowej i złożyć go osobiście lub listownie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku, poprzez wrzucenie do skrzynki umieszczonej przed głównym wejściem do budynku (skrzynka dostępna całą dobę).

Ankieta w wersji papierowej jest dostępna w siedzibie MOPS w Lęborku oraz w załączniku. Termin wypełniania ankiety: do dnia 30 września 2020 roku.

LINK DO ANKIETY

https://forms.gle/mxZA89mbtD4hsaa59

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF