Ankieta nt. zmian wykorzystania Car-sharingu po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa

Utworzono: 25-11-2021

Szanowni Państwo, pracownicy dydaktyczni Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, University of Žilina, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, Budapest Univeristy of Technology and Economic i Ural State University of Economics prowadzą międzynarodowe badania naukowe, obejmujące Polskę, Słowację, Czechy, Węgry i Rosję na temat zmian wykorzystania Car-sharingu po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Zapraszamy Państwa do udziału w dobrowolnych i anonimowych badaniach ankietowych. Zgromadzone statystyki wykorzystywane będą jako zagregowane dane naukowe, które stanowić będą cenne źródło do przygotowania międzynarodowej analizy porównawczej w postaci naukowego artykułu.

Ankieta składa się z 25 pytań pozwalających na wybór jednej odpowiedzi lub umożlwiających wpisanie własnej opinii/komentarza.

LINK DO ANKIETY: https://survey.puss.pila.pl/new/index.php/725624?lang=pl

Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut. Dziękujemy Państwu za poświęcony czas. W imieniu zespołu badawczego dr inż. Piotr Gorzelańczyk.