Badanie ankietowe prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka 2030+

Utworzono: 30-06-2022

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka 2030+, rozpoczynamy proces konsultacji społecznych. Celem konsultacji jest zebranie Państwa opinii i uwag na temat obecnej kondycji naszego subregionu, jak i pomysłów oraz rekomendacji dotyczących przyszłych planów i działań.

Strategia to ważny dokument pozwalający na optymalne zaplanowanie kierunków lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłych zintegrowanych inwestycji oraz źródeł ich finansowania.

Aby przygotowywany dokument odpowiadał na potrzeby mieszkańców, a wynikające z niego działania i projekty mogły zostać przeprowadzone w sposób efektywny, niezbędna jest dla nas Państwa opinia.

Zachęcamy Państwa do włączenia się do tego procesu poprzez wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej, która znajduje się tutaj https://forms.gle/8xyc43PYrqEyi4kH6. Ankietę w wersji elektronicznej mogą Państwo wypełnić do dnia 31 lipca 2022 roku.

Ankietę w wersji PDF mogą Państwo pobrać poniżej. Do dnia 31 lipca 2022 roku, wypełnione ankiety mogą Państwo przesłać pocztą elektroniczną na adres: k.pieta@um.lebork.pl, drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Lęborka, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca:

  • Urzędu Miejskiego w Lęborku,
  • Urzędu Miejskiego w Łebie,
  • Urzędu Gminy w Łęczycach,
  • Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej,
  • Urzędu Gminy w Wicku,
  • Urzędu Starostwa Powiatowego w Lęborku.
Badanie ankietowe prowadzone w ramach 44095