Urząd Miejski w Lęborku

Bezpłatne szkolenia dające kwalifikacje zawodowe

Utworzono: 12-03-2019

PCE „Marmołowski” zaprasza na bezpłatne szkolenia nadające kwalifikacje zawodowe realizowane w ramach projektu „Nowy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy osoby z powiatu bytowskiego, kościerskiego i lęborskiego, które należą do jednej z wymienionych grup:

  • osób zwolnionych, tj. osób bez zatrudnienia, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
  • lub pracowników przewidzianych do zwolnienia (pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego)
  • lub pracowników zagrożonych zwolnieniem (pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, albo z powodu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych)

Rekrutacja planowana jest w dniach 11.03.2019 r.- 22.03.2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej www.marmolowski.pl lub w biurze projektu PCE Marmołowski przy ul. Zaułek Drozdowy 2. Warunkiem zgłoszenia się do projektu będzie złożenie formularza rekrutacyjnego w ogłoszonym terminie rekrutacji.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

PCE „ Marmołowski”

Bytów, Zaułek Drozdowy 2

*********************

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości „STOLEM” w Lęborku

Lębork, ul. Krzywoustego 1

****************

PCE „Marmołowski”

Kościerzyna ul. Strzelecka 34

Informacje nt. projektu można znaleźć również na stronie  www.marmolowski.pl => Projekty unijne => Nowy Start oraz są udzielane telefonicznie pod numerem: 730 000 528

Bezpłatne szkolenia dające kwalifikacje zawodowe

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF