Urząd Miejski w Lęborku

Certyfikaty ukończenia szkolenia dla uczestników projektu pn. „e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork”

Utworzono: 15-12-2014

85-ciu Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w projekcie pn. „e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” o numerze POIG.08.03.00-22-062/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclsion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dnia 12 grudnia 2014 roku ukończyło szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera i sieci Internet. 

Certyfikaty ukończenia szkolenia uroczyście wręczyli Beneficjentom Zastępca Burmistrza Alicja Zajączkowska oraz Sekretarz Miasta Marian Kurzydło. Zdaniem uczestników szkolenie w ramach projektu to przede wszystkim podstawa do dalszej samodzielnej pracy przy wykorzystaniu tak popularnego współcześnie komputera jak i powszechnie znanej obecnie sieci Internet.

W roku 2015 przewidziany jest następny moduł szkoleń, tym razem uwzględniający specyficzne potrzeby Beneficjentów.

Certyfikaty ukończenia szkolenia dla uczestników projektu pn. „e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork”
Certyfikaty ukończenia szkolenia dla uczestników projektu pn. „e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork”
Certyfikaty ukończenia szkolenia dla uczestników projektu pn. „e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork”
Certyfikaty ukończenia szkolenia dla uczestników projektu pn. „e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork”
Certyfikaty ukończenia szkolenia dla uczestników projektu pn. „e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork”
Certyfikaty ukończenia szkolenia dla uczestników projektu pn. „e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork”

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF