Urząd Miejski w Lęborku

Dopisz się do spisu wyborców – nowa e-usługa

Utworzono: 09-05-2019

Departament Rozwoju Usług Cyfrowych Ministerstwa Cyfryzacji informuje, że uruchomiona została nowa usługa Dopisz się do spisu wyborców, dostępna na stronie:
https://obywatel.gov.pl/zaswiadczenia-i-odpisy/dopisz-sie-do-spisu-wyborcow

W formularzu użytkownik podaje adres e-mail z prośbą o przesłanie powiadomienia o dopisaniu do spisu wyborców. Wyborca powiadamiany jest o rezultacie weryfikacji. Informacje o dopisaniu wyborcy do spisu wyborców lub odmowie dopisania do spisu przesłane będą na adres e-mail, który wyborca wskazał w przesłanym wniosku.

Ważne
Zmiana organizacji ruchu na odcinku al. Niepodległości
20-08-2019
Firma WANT Sp. z o.o.- wykonawca remontu mostu nad rzeką Łebą w ciągu drogi...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF