Drugie ogłoszenie o konkursie na zadanie Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych

Utworzono: 11-01-2022

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wraz ze specyfikacją wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie publiczne Miasta Lęborka z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a, pn.: „Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych”